Hotel Slezský domov a Poliklinika Krnov

Současnost hotelu

 

hotel

 

Hotel v současné době slouží ke komerčním účelům.

 

Historie hotelu

 

Hotel Slezský domov je významný hostinec v historii Krnova. Několikrát změnil majitele a prošel mnoha proměnami. Největší se odehrála v roce 1820. Hotel byl pojmenován U bílého koníčka a byl postaven pod podmínkou zkrášlení města. Součástí hostince byly i odpočívárny pro koně a přístřešky pro vozy.

Pozdější majitel hostince Johann Flemmich pocházel ze zámožné rodiny, vyučil se soukeníkem a  jak to tehdy bylo zvykem, vydal se do světa na zkušenou. Velmi se mu zalíbilo v Tyrolsku, oblíbil si zdejší lidi a jejich zvyky. Proto po návratu do Krnova s oblibou vypravoval hostům příhody, které na cestách zažil. Také začal chodit v tyrolském kroji, který si sebou přivezl domů. O hostinec se vzorně staral, vybudoval zde taneční sál, kuželnu a na zahradě terasu pro letní posezení. U vchodu do hostince vítal hosty neobvyklý obraz tančícího mladíka v tyrolském kroji a starý štít hostince U koníčka. Hostinec také dostal přezdívku „U veselého Tyroláka“.

 

historie

 

Hotel býval místem významných společenských událostí. V roce 1889 zde přednášel český cestovatel Emil Holub o své výzkumné cestě po jižní Africe. V roce 1890 byl krnovské veřejnosti s úspěchem předveden originální Edisonův fonograf (předchůdce gramofonu). V hotelu se uzavíraly smlouvy na pestrobarevné látky.

V 80. letech 19. století si začala získávat oblibu opereta a ta se nedala provozovat v malém divadle, které se nacházelo v blízkosti kostela sv. Martina. Proto v té době zřídil majitel hotelu Tiroler divadelní sál s jevištěm. Krnovským hercem byl určitou dobu i slavný německý herec Max Pallenberg (představitel Švejka), později filmový herec v Hollywoodu.

 

Zajímavost hotelu

 

1. 9. 1872 se v  hotelu „U bílého koníčka“ narodil významný krnovský architekt Leopold Bauer. Hostinec tehdy patřil jeho otci Josefu Bauerovi.  V letech 1928–1930 se Leopold Bauer podílel na přestavbě hostince.

 

Historie polikliniky

 

poliklinika

 

Řada předměstských stavení musela ustoupit výstavbě této budovy v roce 1924. Dříve zde bývala nemocniční pojišťovna a dnes slouží budova jako poliklinika.          

U vstupní části budovy najdeme sgrafity, na kterých jsou vyobrazeny různá řemesla krnovských občanů, např. pekaři, kováři, soukeníci, sládci, hrnčíři, kloboučníci, kožešníci a ševci.

 

poliklinika řemesla

 

Zajímavost polikliniky

 

Zajímavosti polikliniky je malá věžička, která je kopií radniční věže zbourané počátkem 20. století.

 

věžička

Kontakt

Slezský domov

Náměstí hrdinů 2

Poliklinika

Náměstí hrdinů 6

 

Otevírací doba a vstupné

Hotel Slezský domov  je v soukromém vlastnictví a zpřístupněná je pouze hospoda, která se nachází v přízemí hotelu. Jelikož poliklinika slouží jako středisko lékařů, je volně přístupná pouze v době ordinačních hodin. Oba objekty jsou zpřístupněny bez poplatku.

 

 Mapa

GPS souřadnice: 50°5′21.767″N, 17°41′57.116″E