Kostel Panny Marie Sedmibolestné na Cvilíně, Krnov

kostel - náhled

Informace

Vrch Cvilín s poutním kostelem a rozhlednou je viditelnou dominantou města Krnova. Kostel vidíte, když přijíždíte do Krnova ze směru od Opavy i od Města Albrechtic. Konají se zde několikrát do roka církevní poutě. K dosažení tohoto nádherného místa musíte zdolat téměř 222 schodů.

 

Historie

Poutní tradice cvilínského vrchu  sahá do počátku 17. století. V letech 1722-1728 byl na vrchu vedle původního dřevěného kostelíka postaven kamenný kostel. V srpnu 1865 kostel vyhořel a během 2. světové války přestál další kritické období. Chrám je barokní dvouvěžová stavba s hlavní lodí a čtyřmi kaplemi. Na hlavním oltáři se nachází obraz Panny Marie Sedmibolestné, traduje se o jeho léčivých účincích. Interiér zdobí nádherné fresky od brněnského malíře F. Ecksteina z let 1726-1727. V roce 1786 byl kostel z nařízení císaře Josefa II. uzavřen a určen k likvidaci. Byl však vykoupen za cenu 406 zlatých čtyřmi krnovskými měšťany. Znovuotevření kostela bylo dosaženo v roce 1795. Tato událost by však nemohla proběhnout, kdyby v okolí vrchu Cvilína nevznikla kolonie domů zvaná Mariánské Pole a kostel tak měl sloužit právě pro její obyvatele. Císařským výnosem však nebylo dovoleno, aby kostel spravovali Minorité, proto přešel do vlastnictví města Krnova a duchovní správu nad ním převzali diecézní kněží.

V roce 1865 zapálil mohutný požár šindelovou střechu a těžce poškodil i věže kostela se zvony. V následujících dvou letech bylo vše opraveno, díky finančním sbírkám. Řád minoritů cvilínský kostel znovu získal až v roce 1940. Stalo se tak výměnou za pozemky, které město nutně potřebovalo ke svému rozvoji. Válečné události v roce 1945 kostel velmi poškodily, požárem byla poničena především levá věž.

pouť - náhled
V době komunismu byla činnost řádu minoritů násilně přerušena. Kostel se opět dostal do správy diecéze, a to až do  roku 1994, kdy byl definitivně navrácen minoritskému řádu.

 

 

Poutě

Poutě na Cvilíně 2016

 

  7. 2.  Pouť nemocných k Panně Marii Lurdské, mše sv. v 10.00, po mši následuje eucharistická pobožnost a Lurdské požehnání;

27. 3. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, mše sv. v 10.00;

28. 3. Pondělí velikonoční, mše sv. v 10.00;

  3. 4.  Neděle Božího Milosrdenství s komunitou Emmanuel, mše sv. v 10.00, po mši adorace, přímluvné modlitby, svátostné požehnání;

  4. 4.  Slavnost Zvěstování Páně, mše sv. v 10.15;

24. 4.  Pouť matek v požehnaném stavu ke cti sv. Jany Mollové, mše sv. v 10.00;

  8. 5.  Pouť k Panně Marii, Prostřednici všech milostí, mše sv. v 10.00, po mši májová pobožnost;

14. 5.  Pouť k Panně Marii, Snoubence Ducha Svatého, mše sv. v 10.00, po mši pobožnost k Duchu Svatému;

15. 5. Pouť k Panně Marii Fatimské, mše sv. v 8.00 a 10.00;

21. 5. Duchovní obnova na téma: „Ježíši, důvěřuji Ti“;

Program: 10.00 mše sv., 11.30 přednáška, 12.30 přestávka na oběd (z vlastních zásob), 13.30 přednáška, 15.00 adorace s Lurdským požehnáním;

Duchovní obnovu povede P. Jiří Pleskač z Otrokovic;

  5. 6. Pouť k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, mše sv. v 8.00 a 10.00;

  2. 7.  Pouť děkanátu Krnov, v 17.00 adorace, v 18.00 mše sv., kterou bude sloužit ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz;

24. 7. Pouť řidičů ke cti sv. Kryštofa, mše sv. v 10.00, po mši požehnání dopravních prostředků;

  2. 8. Pouť k Panně Marii, Královně andělů z Porciunkule, mše sv. 10.15;

  6. 8. Pouť Rytířů Neposkvrněné a čtenářů Immaculaty, v 11.00 křížová cesta, ve 12.00 mše sv., v 14.00 adorace;

14. 8. Pouť k Panně Marii Nanebevzaté, mše sv. v 8.00 a 10.00;

21. 8. Pouť k Panně Marii Královně, mše sv. v 8.00 a 10.00;

28. 8. Pouť studentů ke cti sv. Josefa Kupertinského, mše sv. v 10.00;

  3. 9.  Pouť děkanátu Opava, v 17.00 adorace, v 18.00 mše sv., kterou bude sloužit generální vikář Mons. Martin David;

18. 9. Hlavní pouť Povýšení svatého Kříže a Panny Marie Sedmibolestné, mše sv. v 8.00, 9.00, 11.00, v 10.00 křížová cesta (mši sv. v 11.00 bude sloužit P. Adam Rucki);

28. 9. Pouť ke sv. Václavovi, mše sv. v 10.00;

  9. 10. Růžencová pouť, mše sv. v 8.00 a 10.00;

15. 10. Svatohubertská pouť, mše sv. v 10.00;

  6. 11. Dušičková pouť, mše sv. v 8.00 a 10.00;

  8. 12. Pouť k Neposkvrněné Panně Marii, mše sv. v 10.15;

24. 12. Půlnoční mše sv. ve 21.30;

25. 12. Slavnost Narození Páně, mše sv. v 10.00;

26. 12. Svátek sv. Štěpána, mše sv. v 10.00;

31. 12. Pouť k Panně Marii, Královně míru, ve 22.30 adorace, ve 23.00 mše sv.

 

Srdečně zveme všechny poutníky též na mše sv., které zde bývají slouženy každou neděli v 10.00. Můžete využít linkového autobusu č. 806, který vyjíždí ze zastávky Autobusové stanoviště v 9.40 a zpět pak v 11.15.

P.Sebastian Gruca OFMConv
s.gruca@minorite.cz

 

 

 

 

 

kostel noční foto - náhled

Zajímavosti

V bezprostřední blízkosti kostela najdeme památnou lípu (asi 250 m od kostela).

 

Kouzlo obrazu

Věřící nacházejí pokoj a smíření vyzařující z dvou milostných obrazů Panny Marie Sedmibolestné na hlavním oltáři. První, umístěný na zadní části oltáře, maloval krnovský měšťan Heinrich Teuber v době, kdy mu před očima umírala těžce nemocná dcera Barbora. Svou bolest vtiskl do postavy Madony. Jeho Panna Marie stojí se sepjatýma rukama v úpěnlivé modlitbě a uslzenýma očima vzhlíží prosebně k nebi. Na prvním obrazu se pokusil malíř zachytit svou bolest nad umírající dcerou. Na tom druhém je Bohorodička se sedmi meči v srdci ztvárněna v jiné póze. Panna Marie nepláče, má pokorně skloněnou hlavu i ruce, neprosí, je smířena. Malíř zde vystihl to, k čemu sám dospěl. Dovedl se smířit s  osudem. Obrazy jsou natolik působivé, že poutníci jim po tři staletí přisuzují zázračnou, zejména léčivou moc. Dcera malíře se prý uzdravila.

 

Křížová cesta

V okolí kostela je třináct menších empírových kaplí z počátku 19. století, které tvoří křížovou cestu a jedna velká barokní kaple je z roku 1729. Všechny kaple byly zrekonstruovány v roce 2007. U jednotlivých kaplí jsou k vidění obrazy, které popisují křížovou cestu Ježíše.

 

Virtuální prohlídka

 

Virtuální prohlídka ke shlédnutí zde.

 

Kontakt

P. Josef Goryl OFMConv.
Štursová 85/2, 794 01 Krnov
tel: 00420 608 888 270
e-mail: krnov@minorite.cz
http://kostelcvilin.cz/

 

Otevírací doba a vstupné

Kostel je přístupný v rámci bohoslužeb a poutí nebo kdykoliv po domluvě na tel. +420 608 888 270, okolí kostela s křížovou cestou je volně přístupné.  Kostel je zpřístupněný bez poplatku.Mapa

GPS souřadnice: 50°4′48.115″N, 17°43′18.415″E