Krnovská synagoga, Krnov

Současnost synagogy

synagoga

Od roku 2003 ji provozuje Občanské sdružení Krnovská synagoga jako výstavní, koncertní a přednáškovou síň. V roce 2005 skončila rekonstrukce věží. Byly zde nalezeny dokumenty z období její výstavby. V roce 2014 skončila rozsáhlá rekonstrukce.

V Moravskoslezském kraji je to unikátní synagoga, protože jako jediná má dvě věže a je postavena v maurském slohu. Jedná se o jedinou přístupnou synagogu v Moravskoslezském kraji.

Původní účel budovy a památku krnovských obětí Holocaustu připomíná pamětní deska na jižní straně synagogy.

 

Historie synagogy

historie

Synagoga byla postavena v roce 1871 stavitelem Ernestem Latzelem. Židovský hřbitov byl založen v roce 1873 a nachází se na Opavské ulici. První dochované zprávy o pobytu Židů ve městě pochází ze 14. století.    

Synagoga sloužila Židům z Krnova a okolí k bohoslužbám. Bohužel k těmto účelům sloužila pouze do roku 1938, kdy došlo k připojení Sudet k nacistickému Německu. Okolní synagogy byly zničeny. Stejně tak měla být zničena i tato synagoga. Při zasedání radních bylo rozhodnuto o podvodu na nacisty a zachování krnovské synagogy. Vypálili obřadní síň na židovském hřbitově. Ze synagogy odstranili židovské symboly a přeměnili ji na tržnici. Díky tomuto činu zůstala synagoga zachována.

Židé hráli v dějinách významnou roli, protože mnozí z nich patřili k velice bohatým občanům, vlastnili továrny, zaměstnávali lidi a starali se o rozkvět a blaho města. Mezi známá jména patřili např. Alois Larisch - vyučený soukeník, později  významný továrník.

Po válce sloužila budova jako sklad a od roku 1960 jako sídlo Státního okresního archívu. V roce 1994 byla synagoga navrácena Židovské obci Olomouc.

 

Zajímavost

interiér

Kostra stavby představuje byzantskou baziliku. Interiéry jsou arabsko-španělské, což synagogu řadí mezi velmi cenné stavby. Synagoga je dlouhá 24 metrů, široká téměř 17 metrůa výška dvojvěží dosahuje 22 metrů. Objekt má tři vchody. Hlavní vchod je z Barvířské ulice, vedlejší z jihovýchodní věže a zadní ze zahrady. Dveře ve východním průčelí do Soukenické ulice jsou pouze ozdobným prvkem portálu a nemají funkční charakter.

 

Stolpersteiny - kameny zmizelých

kameny zmizelých

Stolpersteine  je dlažební kostka deset krát deset centimetrů, na jejímž povrchu je uvedeno jméno s místem zavraždění a je umístěná v dlažbě chodníku před domem, v němž nacisty zavražděný člověk naposledy bydlel. V Krnově byly Kameny zmizelých položeny 19. 7. 2013 na čtyřech místech: u sídla kriminální policie na Mikulášské ulici, na Hlavním náměstí naproti Městské kavárny, u vstupu do synagogy a na ulici Soukenická před internátem Střední průmyslové školy. Kameny zmizelých pokládal zakladatel Stolpersteinů Gunter Demnig společně s některými členy sdružení Krnovské synagogy.

interiér

 

Expozice "Židovští průmyslníci, podnikatelé a vynálezci"

Součástí revitalizace bylo také zřízení trvalé tematické expozice Židovští průmyslníci, podnikatelé a vynálezci, která návštěvníky seznámí s podílem členů židovských komunit na území Čech, Moravy a Slezska na rozvoji průmyslu, obchodu a vědy. Výstava chce upozornit na skutečnost, že mnozí z nich patřili mezi zakladatele moderního průmyslu a celé řady podnikatelských odvětví v mnoha našich krajích a obcích. Připomíná také, že tu žilo mnoho vědců židovského původu, kteří svou činností a vynálezy výrazně přispěli k rozvoji vědy a techniky.

PROHLÍDKY

Od dubna probíhají pondělí až pátek pravidelné prohlídky. Červenec, srpen a září se konají i víkendové prohlídky. Vstup do synagogy je ze zahrady za synagogou.

 

Kontakt

Židovská synagoga

Soukenická 82/6 Krnov

Tomáš Sedlák - průvodce

+420 608 643 487

synagogakrnov@email.cz

mail@krnovskasynagoga.cz

www.krnovska-synagoga.cz

 

  

Otevírací doba a vstupné

 

DUBEN-LISTOPAD       

OTEVŘENO PONDĚLÍ – PÁTEK

Komentované prohlídky vždy v celou hodinu. V jiný čas prohlídky bez průvodce.


Pondělí, středa:             
10 -12 hodin, 13 - 16 hodin
Útery, čtvrtek a patek:   
10 -12 hodin, 13 - 15 hodin

 

ČERVEN, ČERVENEC, SRPEN A ZÁŘÍ – také víkendové prohlídky

Pondělí, středa:             
10 - 12 hodin, 13 - 16 hodin
Útery, čtvrtek a patek:   
10 - 12 hodin, 13 - 15 hodin

Sobota:                        
13 - 16 hodin

Neděle:                        
10 - 12 hodin, 13 - 16 hodin


 

VSTUPNÉ:

plné vstupné nad 18 let – 50 Kč

snížené vstupné (6-18 let, studenti SŠ a VŠ, senioři nad 65 let) – 20 Kč

rodinné vstupné (2 dospělí a max. 4 děti) – 100 Kč

skupiny, třídy – 250 Kč/skupina do 20 osob ; 500 Kč/skupina nad 20 osob

volné vstupné zdarma (děti do 6 let, držitelé průkazů ZTP a ZTP-P, pracovníci FŽO a NPÚ, pedagogický doprovod školních skupin)


 Mapa

GPS souřadnice: 50°5′23.156″N, 17°42′27.156″E