Sanktuárium sv. Josefa a františkánský klášter, Prudnik

Informace 

 

Kostel sv. Josefa spolu s františkánským klášterem byl postaven daleko od městské zástavby, necelých 5 km jihozápadně od Starého města. Dnes ulice, na níž stojí, nese název knížete Józefa Poniatowského.

 

samtuarium          budova

Historie

První skromný kostelík sv. Josefa spolu s menším klášterem byl vysvěcen v roce 1852  a jeho staviteli byli alkantaríni – řád patřící do františkánské rodiny. Vyznačoval se přísnými pravidly, podle nichž měli členové řádu v každodenním životě přesně dodržovat pravidla stanovená sv. Františkem. Asketický způsob života a skromnost ve spojení s hlásáním Božího slova a příjemné vystupování zvýšilo alkantarínům počet sympatizantů. Přesto však členové řádu, kteří se dostali do konfliktu s vratislavským biskupem,  museli záhy opustit město.

sanktuarium

Alkantarínská řádová rodiny byla rozpuštěna a její místo zaujali v roce 1863 františkáni. Postavili současný kostel, který byl vysvěcen v roce 1867 a o třináct let později vystavěli klášter stojící dodnes. V roce 1921 bylo dostavěno druhé patro. Jednalo se o poslední modernizaci objektu, jehož kompozice se do dnešní doby výrazně nezměnila. Poblíž kostela a kláštera vznikla začátkem 20. století neobvyklá lurdská jeskyně vystavěná z vulkanického tufu, který byl dovezen z oblasti Rýna, a křížová cesta.  V roce 1996 opolský biskup Alfons Nossol povýšil kostel sv. Josefa mezi sanktuária.

 

sanktuarium

Zajímavost

Po skončení 2. světové války se františkáni vrátili do kláštera, avšak ne na dlouho. Když 1. října 1954 přišli zástupci úřadu s příkazem na opuštění kláštera, bylo to pod záminkou rozšíření zástavby v okolí,  nechali bratřím na odjezd dvě hodiny. O pět dní později přivezli do Prudniku polského primase, kardinála Stefana Wyszyńského. Františkánské ústraní se stalo třetím největším místem internace. Dalším bylo Komańcza, do něhož byl primas tisíciletí převezen 29. října 1955.

venku u sanktuária        interier

 

Kontakt

Sanktuarium św. Józefa - Prudnik Las

Klasztor Zakonu Braci Mniejszych

ul. Józefa Poniatowskiego 5

48-200 Prudnik
tel. 77 406 7250
e-mail: prudnik@franciszkanie.com

www.prudnik.franciszkanie.com

 

Otevírací doba a mše svaté

Neděle: 8:00, 10:00, 11:30; Dębowiec: 8:45 D
Všední dny: 18:00 (zimní čas: 17:00)
Ku czci św. Józefa: každá středa 18:00 (zimńí čas: 17:00)Mapa

GPS souřadnice: 50°18′29.974″N, 17°34′0.647″E