Židovský hřbitov v Prudniku

Informace

 

Židovský hřbitov v Prudniku se nachází v ul. Kolejowá v blízkosti vlakového nádraží. Jsou tu pochovaní mimo jiné majitelé jedné z nejvějších textilních továren Evropy 19. století, prudnické textilní továrny.

 

 

hrob      pinkus

Historie

Původní židovský hřbitov v Prudniku se pravděpodobně nacházel na tzv. „Pískové hoře”, tedy v okolí dnešní ul. Podgórná. Edikt, který v roce 1559 vydal císař Ferdinand, vyhnal Židy z dědičných habsburských zemí, mj. z Čech, Moravy a Slezska, včetně Prudniku.

hřbitov

Teprve v roce 1812 vyzvavači judaismu stali se způsobilými k občanské činnosti a mohli se opětovně usadit ve slezských městech. V roce 1828 žilo v Prudniku již 127 zástupců židovské obce. Prudnický židovský hřbitov vznikl v roce 1861 na území, které získali o dva roky dříve zásluhou továrníka Samuela Fränkla. V roce 1906 byla na hřbitově také díky majitelům místní textilní továrny vybudována smuteční kaple, která dnes plní funkci letničního kostela. Na hřbitově se kdysi nacházelo 140 náhrobků. Mezi nimi největší hrob patřil Samuelu Fränklovi – zakladateli prudnické textilní továrny, a jeho ženě Ernestině. Navíc zde odpočívají zasloužení občané města, např: průmyslník a bibliofil, autor „Slezské knihovny” Max Pinkus se ženou Hedwigou, továrník a filantrop Albert Fränkel nebo také doktor medicíny Kurt Fränkel. 

hrob         hrob

Kontakt

Cmentarz żydowski w Prudniku

ul. Kolejowa 40, Prudnik

 

Otevírací doba a vstupné

Židovský hřbitov je veřejnosti dostupný a zdarma.

 Mapa

GPS souřadnice: 50°19′33.933″N, 17°35′12.08″E