Klasztor Franciszkanów i Prenowicjat w Głogówku - Klasztor pw. św. Franciszka z Asyżu

Adres: ul. Klasztorna 3 , 48-250 GŁOGÓWEK
Układ współrzędnych GPS: 50°21′17.546″N, 17°51′39.83″E
Telefon: tel. (77) 438 00 20, fax. (77) 437 33 56
E-mail: glogowek@franciszkanie.pl
Strona internetowa: www.glogowek.franciszkanie.pl

Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych jest zakonem założonym przez świętego Franciszka z Asyżu pod nazwą Braci Mniejszych. Do tej nazwy prawie w samym początku dodano miano Konwentualnych. Członkowie Zakonu nazywają się Braćmi Mniejszymi Konwentualnymi, a w Polsce zwyczajowo Franciszkanami.

Zakon nasz z woli świętego Ojca Franciszka od samego założenia jest prawdziwą braterską wspólnotą, przeto jego członkowie jako bracia tworzą jedną rodzinę, uczestniczą w życiu i działalności wspólnoty, każdy według swego stanu. Mają równe prawa i obowiązki, z wyjątkiem tych, które wypływają ze święceń, gdyż Kościół zalicza nas Zakon do instytutów kleryckich.

Święty Franciszek pragnął, aby jego uczniowie z samej nazwy uczyli się, że przyszli do szkoły pokornego Chrystusa po naukę pokory. Łączenie się naszych braci w braterskiej wspólnocie klasztornej w ścisłym znaczeniu tego słowa sprzyja wzrostowi pobożności, życiu bardziej uporządkowanemu, odmawianiu oficjum Bożego, lepszej formacji kandydatów, studium teologii i innym dziełom apostolskim, wykonywanym w służbie Kościoła tak, aby królestwo Chrystusowe, pod szczególną opieką Niepokalanej, szerzyło się w całym Kościele. (por. Konstytucje Zakonu, Tytuł 1, 1-4).

redakční systém, tvorba www stránek, webdesing, e-shop, jak založit internetový obchod