Historia miasta Krnova

Krnov obecnie

 

Miasto Krnov położone jest w północno-wschodniej części Republiki Czeskiej, u zbiegu rzek Opawy i Opavice, u podnóża Nízkého Jeseníku, w pobliżu granicy polsko-czeskiej, w powiecie  bruntálskim województwa morawsko-śląskiego. Ziemia krnovska ma charakter przemysłowo-rolniczy. Powierzchnia miasta wynosi 44,4 km2. W dniu 31.12.2012 Krnov posiadał 24.754 mieszkańców.

 

W ostatnich latach Krnov zmienia swoje oblicze i z miasta przemysłowego staje się miastem zieleni. Krnov zdobył prestiżowy tytuł „Město stromů 2008/2009” (Miasto Drzew 2008/2009).

  

 

Historia miasta Krnova

 

historie krnov 

Krnov Miasto leży u zbiegu rzeki Opawy i Opavicy w pobliżu granicy polsko-czeskiej. Data powstania samego Krnova nie może być jednoznacznie określona. Pierwsze pisemne potwierdzenie nazwy pochodzi z 1240 roku – Kyrnow. Niemiecka nazwa Jägerndorf jest wzmiankowana po raz pierwszy w 1253 roku. Nazwa miasta w dokumentach średniowiecznych była latynizowana na „Carnovia”. Krnov powstał na skrzyżowaniu szlaków handlowych, które łączyły miasta nadbałtyckie z Włochami. Początki miasta sięgają XIII  wieku. Pierwsza wzmianka znajduje się w dokumentach historycznych z 1240 roku, w pismach króla Wacława I, w których traktuje się o krnowskim Cvilínie, kamiennym zamku zbudowanym w XIII w., będącym siedzibą opawskiego księcia Mikołaja (Mikuláš).   

 

Ziemia krnovska była ważnym regionem, położonym na granicy Moraw i Śląska. Podczas walk i wydarzeń wojennych to właśnie przez ziemię krnovską przedostawały się na terytorium kraju obce wojska, takie jak np. Tatarzy, Duńczycy, Szwedzi i inni. Znajdowała się w rękach wielu książąt, ostatnim był Jiří Krnovský, naczelny dowódca wojsk. Za sprzeciwianie się Habsburgom księstwo skonfiskowano, jego właściciela ekskomunikowano, a ziemię przyznano Karolowi z rodu Liechtensteinów. Europa w tym czasie była targana wojną trzydziestoletnią i ziemia krnovska była stopniowo zalewana wojskami duńskimi i Szwedami. W 1849 roku księstwo krnovskie przestało istnieć a Krnov stał się jednym z siedmiu powiatów Śląska Austriackiego. W tym czasie powiat krnovski liczył 59.875 mieszkańców, a podział administracyjny dzielił go na 74 gminy. Na przełomie XIX i XX wieku poprzez rozwój przemysłu włókienniczego Krnov stał się jednym z najważniejszych miast Austro-Węgier. Produkcja tekstylna związana jest z miastem od jego początków. W 1379 roku został założony dom handlowy oferujący sukno. Industrializacja przyniosła wyraźną zmianę charakteru miasta.

 

Znaleziska archeologiczne

 

nález 

 

Znaleziska archeologiczne jasno pokazują, że Krnov był zasiedlony bez przerw przez około 30.000 lat od czasów epoki kamiennej.

 

Do VII wieku Krnov zamieszkiwały wyłącznie ludy słowiańskie, o czym świadczą zachowane źródła pisane plemienia plemion Gołęszyców. O okresie lodowcowym przypominają w Krnovie głazy i inne pozostałości naniesione przez lodowiec. Okres polodowcowy potwierdzają w Krnovie takie znaleziska jak np.: kieł niedźwiedzia jaskiniowego, fragment zęba trzonowego mamuta i inne. Ze znajdujących się niedaleko Brumovic pochodzą znaleziska z okresu neolitu. Grodziska (osady obronne), które były na obu wzgórzach Cvilína, również pochodzą z okresu neolitu. Z okresu późnej epoki brązu pochodzą przede wszystkim znaleziska z XI i XII wieku, takie jak: naczynia żelazne czy siekiera żelazna.

 

Herb miasta Krnova

 

Z początkami miasta Krnova datującymi się na XIII wiek związany jest także herb miasta, który został udokumentowany po raz pierwszy w 1311 roku. Najstarsza wersja herbu przedstawia trzy czerwone rogi wysadzane złotem na niebieskim tle, które zwrócone są w trzy różne strony. Ustniki rogów zbiegają się na środku przy złotym kręgu. Między rogami znajdują się trzy gwiazdy sześcioramienne. Ta sama wersja herbu jest  na pieczęci miasta znajdującej się na dokumencie z 16 czerwca 1311 roku, w którym wójt Piotr oraz radni Krnova uznają króla Jana Luksemburskiego za swego władcę i składają mu hołd.

Herb pozostał w niezmienionej formie przez wieki. Nawet w 1641 roku jest uwidoczniony na pieczęci miasta. Następnie na tle renesansowej tarczy z herbem miejskim pojawiły się labry, a nad tarczą srebrna przyłbica. Na przyłbicy jest osadzona korona, nad którą wznosi się róg, a nad nim gwiazda  sześcioramienna. Tak powstał wielki herb Krnova. Na starym ratuszu krnovskim, który został zburzony pod koniec XIX wieku znajdował się właśnie ten wielki herb. Na nowym ratuszu, wybudowanym w latach 1901-1903 można zobaczyć herb miasta na środkowej części wieży, nad wejściem głównym oraz w sali obrzędowej.

 

znak města

 

Niestety, nigdzie nie zachowały się wzmianki o tym, jak powstał herb Krnova i co właściwie symbolizuje. Jest znanych kilka możliwości interpretacji, ale są to tylko domysły i przypuszczenia. Jedna z takich interpretacji – chyba najbardziej prawdopodobna – podaje, że chodzi o rogi obfitości symbolizujące trzy szlaki handlowe: z Ołomuńca, Opavy oraz Głubczyc zbiegające na rynku głównym Krnova, który symbolizuje właśnie okręg w środku herbu. Srebrne gwiazdy miały podobno symbolizować nadzieję kupców na dobry biznes i szczęśliwy powrót. Herb Krnova należy do najstarszych i najbardziej interesujących herbów.

 

Katastrofy naturalne Krnova

 

W 1997 Krnov dotknęła niszczycielska powódź, która ogarnęła niemal całe miasto. Oprócz utraty jednego ludzkiego życia i szkód materialnych (oszacowanych na 440 mln koron) w nieruchomościach i drogach, ofiarą powodzi padło ok. stu drzew w parkach miejskich.

 

povodeň

 

Kolejną klęską żywiołową, która przeszła przez Krnov 18.06.2013 roku, było tornado. Wicher spowodował uszkodzenie pięciu kilometrów drogi. Tornado przetoczyło się przez miejską dzielnicę Ježník aż do Kostelca, a stamtąd podążyło w kierunku Býkov – Láryšov. Jego pokłosiem były zniszczone dachy na ponad 40 domach, a w lasach rozległe połacie powalonych drzew.

 

tornádo

 

Contact

Město Krnov

Hlavní náměstí 96/1

+420 554 697 111

www.krnov.cz

epodatelna@mukrnov.czMapa

Układ współrzędnych GPS: 50°5′24.12″N, 17°42′14.299″E