Rynek (kolumna maryjna i pomnik św. Jana Nepomucena), Prudnik

Informacje

náměstí

Prudnicki Rynek jest chlubą miasta. Centralne jego miejsce zajmuje ratusz wzniesiony w 1782 r. po pożarze miasta, kilkakrotnie przebudowywany w XIX w., natomiast w narożach umieszczono kolumnę maryjną, pomnik św. Jana Nepomucena oraz fontannę.

náměstí

Historia

Kolumna maryjna została ufundowana w 1694 r. mocą zapisu testamentowego prudnickiego notariusza i rajcy Piotra Ortmanna. Wykonawcą jego ostatniej woli była żona – Elżbieta z domu Nentwig. Zabytek, wzorowany na kolumnie monachijskiej, wyszedł spod dłuta Jana Österreicha  i został wzniesiony dla upamiętnienia ofiar epidemii dżumy z 1624 r, przypuszczalnie w miejscu masowej mogiły. Prudnicka marmurowa kolumna koryncka została zwieńczona figurą Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Maryja w prawej ręce dzierży berło, lewą podtrzymuje Dzieciątko, a na jej skroniach spoczywa korona. Prawa dłoń Jezusa złożona jest w geście błogosławieństwa, gdy lewa trzyma monarsze jabłko. Poniżej w narożach postumentu umieszczone zostały figury Anioła Stróża z dzieckiem oraz trzech archaniołów: Gabriela z lilią, Rafała z rybą i Michała pokonującego diabła. W podstawie zabytku znajdują się cztery płaskorzeźbione tonda wyobrażające: Pietę, św. Józefa z Dzieciątkiem, św. Annę z Maryją oraz św. Jana Nepomucena. Obecnie, podobnie jak przed stuleciami, prudnicka kolumna maryjna jest miejscem manifestacji religijnych i patriotycznych. Niegdyś w rocznice wielkiego pożaru miasta z 1627 r. przychodziły pod nią procesje z kościoła parafialnego, a także wyruszały pielgrzymki choleryczne do głogóweckiego kościoła franciszkanów.

socha

Pomnik św. Jana Nepomucena został postawiony w 1733 r. z fundacji siedmiu zamożnych prudnickich mieszczan, z których sześciu nosiło imię Jan. U stóp umieszczonej na cokole pokrytym inskrypcjami figury św. Jana, znajdują się dwa aniołki. Jeden z nich trzyma w ręce język, natomiast drugi palec na ustach na znak zachowanej przez świętego tajemnicy spowiedzi. W zwieńczeniu cokołu w dwóch ozdobnych kartuszach ujęte zostały herb Prudnika oraz wyobrażenie sceny zrzucenia św. Jana do Wełtawy z praskiego Mostu Karola.

socha

Ciekawostki

W czasie remontu wieży ratuszowej w 2000 r. w gałce poniżej chorągiewki odnaleziono skarb, na który składały się dokumenty, monety i medale oraz miedziane blachy z XVII i XVIII w.

 

Kontakt

Gmina Prudnik
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
Tel. +4877 4066200-02
Fax +4877 4066228
e-mail: um@prudnik.plMapa

Układ współrzędnych GPS: 50°19′14.424″N, 17°34′46.54″E