Kościol Ewangelicki

Historia kościoła 

kostel

 

Na początku lat 30. XVI wieku powstało na ziemi krnovskiej 40 gmin ewangelickich (zborów). Szkolnictwo było organizowane od podstaw, a działalność opiekuńczą poświęcono przede wszystkim młodzieży. Za panowania margrabiego Jerzego brandenburskiego szkolnictwo w Krnovie oraz w Głubczycach zostało podniesione do rangi wyższych szkół państwowych. Oprócz religii w szkołach uczono łaciny, gramatyki, dialektyki, a zwłaszcza muzyki.

 

historie

W latach 1880 - 1887 w Krnovie przybywało ewangelików, w związku z tym zaczęli oni myśleć o budowie własnego kościoła. Dnia 29.04. 1901 ewangelicy krnowscy dostali pozwolenie na postawienie kościoła. Grunt pod budowę został zakupiony od księcia Lichtensteina.

 

Projekt kościoła został opracowany przez firmę Ernst Latzel, która potem realizowała budowę. Plany sporządził architekt Blasch, który był zatrudniony u Latzela. Budżet na budowę kościoła wynosił 32.000 koron austriackich, a budowa plebanii wyniosła 25.000 koron austriackich. Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego odbyło się 28.06.1901.

kostel

Kościół został zbudowany w stylu neogotyckim, a na wieży o wysokości 52 m zostały umieszczone trzy dzwony odlane z brązu. Organy wykonane przez firmę Rieger-Kloss mają 22 rejestry i dwie klawiatury ręczne (manuały) z jednym pedałem. Okna nad ołtarzem były kolorowe, a w środkowym oknie został przedstawiony Chrystus udzielający błogosławieństwa. Wielkie zasługi w finansowaniu budowy kościoła  miał ówczesny kurator major Friedrich von Hake.

varhany

Kościół został uroczyście otwarty i poświęcony dnia 29.06.1903, w dzień imienin Piotra i Pawła. Zbór liczył 400 członków.

Podczas pierwszej wojny światowej zabrano z kościoła wszystkie trzy dzwony na cele wojenne. W 1971 roku dokonano niezbędnych napraw dachu kościoła. W tym samym roku wstąpił do kościoła nowy kaznodzieja, brat Bronislav Kielar. W okresie jego działalności w latach 1975-1978 doszło do gruntownej naprawy wnętrza kościoła. Kościół został podłączony do kanalizacji i wodociągu, otrzymał także nową fasadę, naprawiono także pokrycie dachowe kościoła i wieży.

střecha

 

Kontakt

Kościol Ewangelicki

Hus Plac

Zbór Kościoła Ewangelickiego w Krnovie

Albrechtická 2, 794 01  Krnov

+420 552 302 109

www.krnov.evangnet.cz

 

 

 

Godziny otwarcia i msze święte

Msze święte odbywają się w każdą niedzielę przez cały rok.  W roku szkolnym co wtorek o godz. 18.00 ma miejsce godzinne spotkanie z Biblią – rozmowa o Biblii i wykład.

Przez cały rok w każdy piątek o godz. 18:00 odbywa się spotkanie modlitewne.Mapa

Układ współrzędnych GPS: 50°5′25.173″N, 17°41′40.18″E