Kościół św. Piotra i Pawła, Prudnik

Informacje

Kościół śś. Piotra i Pawła został wzniesiony na północny-zachód od Starego Miasta na rozciągającym się poza murami miejskimi Górnym Przedmieściu. Obecnie ulica, przy której stoi nosi nazwę Piastowskiej.

kostel

Historia

Pierwsze skromne bonifraterskie zabudowania, na które składały się klasztor, szpital i kaplica św. Piotra i Pawła, poświęcone w 1766 r., nie dochowały się do naszych czasów. Najstarsza część bonifraterskiego założenia została wzniesiona w latach 80-tych XVIII w. Powstał wówczas klasztor ze szpitalem (1782-1783) oraz kościół, którego patronami, podobnie jak wcześniejszej kaplica, zostali śś. Piotr i Paweł (1785-1787). Projektantem barokowej świątyni, którą sześć lat po ukończeniu budowy udekorowano wieżą, był Michał Klemes z Karniowa.

interiér

Ostatnia rozbudowa założenia miała miejsce w czasie I wojny światowej (1914-1916), kiedy to powstało północne skrzydło szpitala. W bonifraterską tradycję opieki nad chorymi wpisuje się prowadzony obecnie przez zakon Dom im. Jana Bożego, otaczający troską osoby starsze oraz apteka ziołowa.

interiér

Ciekawostki

Założony w Prudniku klasztor bonifratrów był pierwszym na Górnym Śląsku. Stało się tak za sprawą szczęśliwego zrządzenia losu, który uśmiechnął się do Fryderyka Wilhelma von Rödera, będącego podpułkownikiem stacjonującego w Prudniku pułku kirasjerów. Został on beznadziejnie ranny w bitwie pod Freiburgiem i na próżno szukał pomocy w Lądku Zdroju. Dotarła wówczas do niego sława brata Probusa Martiniego, należącego do wrocławskiej wspólnoty braci miłosierdzia. Miał on uleczyć ciężko chorego syna zamożnego prudnickiego mieszczanina Weidingera. Zakonnik przywrócił do zdrowia również podpułkownika, który kierowany wdzięcznością podjął starania o utworzenie w mieście bonifraterskiego szpitala, gdzie na opiekę mogłaby liczyć okoliczna ludność.

kostel

Wydane w 1764 r. przez króla pruskiego Fryderyka II Wielkiego stosowne zezwolenie otworzyło bonifratrom bramy miasta i umożliwiło prowadzenie chwalebnej działalności dobroczynnej.

 

Kontakt

Konwent Bonifratrów śś. Piotra i Pawła w Prudniku,

ul. Piastowska 6

48-200 Prudnik

+480 436 26 05

http://bonifratrzy.pl/ 

 

Zwiedzanie i Msze Święte

Niedziela: 9:00, 10:30 (kaplica), 12:00

Od poniedziałku do piatku: 7:00

Sobota: 7:00 i 17:00Mapa

Układ współrzędnych GPS: 50°19′18.222″N, 17°34′47.555″E