Kościoł Świetego Ducha i szpital

Kościół dziś

koncertní síň

Obecnie ten wyremontowany budynek pełni funkcję sali koncertowej z pięknymi organami, które zostały wykonane w Krnovie. Zabudowa, w której skład wchodzi odnowiony kościół gotycki oraz barokowy szpital, stanowi prawdziwą dumę Krnova. Odbywają się tu różne koncerty, zabytkowe wnętrza są wykorzystywane także do różnych ceremonii, np. ślubów, uroczystego wręczenia świadectw ukończenia szkoły podstawowej, aukcji, wieczorków i spotkań kulturalnych itp. Do tradycyjnie odbywających się tu imprez zaliczają się: koncerty Szkoły Artystycznej I Stopnia w Krnovie, Organowej Szkoły Artystycznej II Stopnia w Krnovie, chóru ArsVoce, Krnowskiej Muzyki na Cymbałach oraz Festiwal Muzyczny Średnich Szkół Pedagogicznych.

 

varhany

 

Historia kościoła

historie

Kościół pw. Św. Ducha jest jedną z najstarszych zachowanych budowli w Krnovie. Jego początki sięgają 80. lat XIII wieku, kiedy to zaistniała potrzeba wybudowania szpitala osób chorych, biednych i głodnych. W związku z tym w Krnovie został powołany zakon krzyżacki w celu podjęcia się tego zadania. Pierwotny budynek szpitala został prawdopodobnie wykonany z drewna i służył jako przytułek dla 12 fizycznie i psychicznie zdrowych mężczyzn i kobiet, których nazywano szpitalnikami. Mieli bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, odzież, opiekę medyczną, a także otrzymywali zasiłek finansowy. W zamian za to zostali zobowiązani do tego, by 3 razy dziennie modlić się w kościele w intencji swoich dobroczyńców. Kościół stał prostopadle w stosunku do dzisiejszej nawy a jego pozostałością jest ostrołuk obecnej ambony bocznej (pierwotnie łuk triumfalny starego kościoła). Na suficie znajdowały się pierwotnie proste belki, a w połowie XV wieku został on pomalowany, a belki zastąpione przez obecne sklepienie krzyżowo-żebrowe. Kościół kierował szpitalem i dlatego od wieków opiekę nad chorymi sprawowali mnisi i ich pomocnicy. W szpitalach zawsze stawiano kościoły, ponieważ misją Kościoła była opieka i dbanie nie tylko o ciało, ale również o duszę. Kościół mogli odwiedzać także chorzy, aby modlić się o swoje uzdrowienie. W czasie, gdy Kościół katolicki był prześladowany, szpital został zamknięty, a pacjenci zostali przeniesieni do klasztoru Braci Mniejszych (minorytów). Pusty budynek szpitala służył przez jakiś czas jako spichlerz oraz jako gospoda „nie ciesząca się dobrą sławą” (XVI wiek).

 

W XVII wieku kościół zyskał nową frontową fasadę, szczyt a w nawie dwa barokowe okna. Na dachu osadzono wieżyczkę. Największą osobliwością budowli są pochodzące z połowy XV wieku oryginalne kolorowe freski znajdujące się na ścianach kościoła, które zostały wykonane przez nieznanego autora. Jest to około 27 obrazów uszeregowanych linearnie, które przedstawiają sceny ze Starego i Nowego Testamentu. Ze wzglądu na swój zakres oraz wiek i sposób opracowania ów zbiór jest unikatem w całej północnej części Moraw i Śląska.

 

malby

 

Ciekawostki związane z kościołem i szpitalem

 

W miejscu obecnego skrzyżowania stała jedna z trzech bram miejskich, była to brama Głubczycka (czes. Hlubčická). Brama została zbudowana w stylu renesansowym w pierwszej połowie XVI wieku za panowania margrabiego Jerzego Hohenzollerna. Parter służył jako pomieszczenie więzienne dla mieszczan Krnova, którzy niezbyt pilnie uczestniczyli w mszach świętych. W innej części parteru znajdowały się kramiki obuwnicze. Pożary spowodowały, iż budynek został zniszczony, popadł w ruinę, groził zawaleniem i dlatego w roku 1860 został całkowicie zburzony. Mówi się, że do tego czasu był to najpiękniejszy budynek w Krnovie. Istniała także tradycja, że na Wielkanoc w Wielki Piątek biedni ludzie dostawali w szpitalu darmowe jedzenie, napoje oraz pieniądze od księstwa krnovskiego.

 

Dzwonniczka, którą można zobaczyć w ogrodzie, została postawiona w 1988 roku. Kopuła pochodzi ze zburzonej kapliczki z Guntramovic. Dzwon jest dziełem ołomunieckiego ludwisarza z roku 1861.

 

Zespół rzeźb znajdujących się przed budynkiem nosi nazwę „Radość z życia“ i jest dziełem praskiego rzeźbiarza Olbrama Zoubka.

 

sošky

 

Kontakt

Kościol Świetego Ducha i szpital

Świetego Ducha 30

Centrum informacji turystycznej w Krnovie

+420 554 614 612

www.infokrnov.cz

 

Godziny otwarcia i bilety wstępu

Zwiedzanie kościoła mogą być organizowane z wyprzedzeniem pod numerem telefonu 420 554 614 612. Cena

zwiedzanie jest 20 CZK.
Aktualna oferta program w sali koncertowej, przejdź do http://www.mikskrnov.estranky.cz/clanky/koncertni-sin-svateho-ducha/Mapa

Układ współrzędnych GPS: 50°5′27.27″N, 17°42′23.638″E