Náměstí v Prudniku

Současnost

Rynek 2020

 

Prudnické náměstí je chloubou města. Ústřední místo na něm zaujímá radnice postavená v roce 1782 po požáru města. V 19. století byla několikrát přestavěna, v rozích náměstí byl umístěn mariánský sloup, pomník sv. Jana Nepomuckého a kašna.

 

Historie

Mariánský sloup byl založen v roce 1694 zápisem v závěti prudnického notáře a konšela Piotra Ortmanna. Jeho poslední vůli vykonala jeho žena – Elżbieta, z rodu Nentwig. Památku, která byla vystavěna po vzoru mnichovského sloupu, vytesal Jan Österreich a byl postaven na památku obětí morové epidemie v roce 1624, pravděpodobně na místě hromadné mohyly. Prudnický mramorový korintský sloup je zakončen postavou Matky Boží s dítětem. Marie drží v pravé ruce žezlo, levou přidržuje dítě a na skráních má korunu. Pravou rukou Ježíš blahoslaví a levou drží královské jablko. Níže se v rozích podstavce nacházejí postavy anděla strážného s dítětem a tři archandělé: Gabriel s lilií, Rafael s rybou a Michal vítězícího nad ďáblem. Na podstavci sloupu jsou vyobrazena čtyři tonda s reliéfy: pieta, sv. Josef s dítětem, sv. Anna s Marií a sv. Jan Nepomucký. Dnes, stejně jako před staletími, byl prudnický mariánský sloup místem náboženských a vlasteneckých shromáždění. Kdysi na výročí požáru města z roku 1627 k němu přicházela procesí z farního kostela, také se pořádaly poutě na ochranu proti choleře do głogowského františkánského kostela.

 

 - náhled

 

Pomník sv. Jana Nepomuckého byl postaven v roce 1733 z nadace sedmi zámožných prudnických měšťanů, z nichž se šest jmenovalo Jan. U paty podstavce pokryté inskripcemi se nachází postava sv. Jana a dva andělé.  Jeden z nich drží v ruce jazyk a druhý má prst přiložený na ústa, což symbolizuje, že svatý zachoval zpovědní tajemství.  Nahoře podstavce na dvou ozdobných kartuších jsou vyobrazeny erb Prudniku a scéna svržení sv. Jana do Vltavy z pražského Karlova mostu.

 

 - náhled

 

Zajímavost

Během oprav věže radnice v roce 2000 byl v kopuli pod praporkem nalezen poklad, jenž sestával z dokumentů, mincí, medailí a měděných plechů ze 17. a 18. století.

 

Adresa a kontakt

Gmina Prudnik
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
Tel. +48 77 40 66 200-202
www.prudnik.plMapa

GPS souřadnice: 50°19′14.424″N, 17°34′46.54″E