Zřícenina hradu Fulštejn

Současnost

 - náhled

 

Hrad se nachází na soukromém pozemku a je volně přístupný. Po domluvě je možnost uspořádat zde veřejné i soukromé akce.

 

Historie

 - náhled

 

Kdysi významné panské sídlo Supů z Fulštejna a Sedlnických z Choltic bylo založeno v polovině 13. století Herbortem z Fulmu. Jeho syn Ekryk převzal správu hradu v roce 1302. Pánové z Fulmu hrad spravovali do roku 1437, kdy přešel do rukou Jindřicha Supa z Fulštejna. V Jindřichově držení byl do roku 1460. V roce 1476, kdy táhl Slezskem Matyáš Korvín, byl hrad jeho vojskem obležen, dobyt a poškozen. Brzy byl však pány z Fulštejna znovu opraven.

V roce 1496 se majetku ujal Jan Sup, který v roce 1542 předal jeho správu svým synům Ekrykovi, Jiřímu a Janovi. Později drželi toto léno jen Ekryk a Jan. V té době mnozí příslušníci šlechty ve Slezsku přijímali Lutherovo učení, mezi jeho horlivé vyznavače patřil i Jan Sup z Fulštejna. Ten na své statky dosazoval luterské kněze a budoval luterské kostely. V roce 1565 předal hrad svému bratrovi Jiřímu, který roku 1566 prodal léno na hrad Fulštejn a přilehlé statky Václavu staršímu Sedlnickému z Choltic.
Karel Kryštof Sedlnický z Choltic, který se ujal správy hradu v roce 1617, byl aktivním účastníkem stavovského odboje, a proto mu byly v roce 1622 všechny statky zkonfiskovány. V době třicetileté války procházela několikrát panstvím dánská a švédská vojska, která předtím vzkvétající fulštejnské panství úplně zpustošila. V té době byl také hrad natolik poškozen, že se stal neobyvatelným. V 18. století je uváděn již jako zřícenina.

 

Zajímavost

 - náhled

 

V jihovýchodní části zadního hradu jsou zbytky tříprostorové budovy vestavěné postupně mezi velkou "věž" ve východním nároží a menší věžici v nároží jižním. Východní „věž" je okrouhlá stavba půdorysu s velkým vnitřním průměrem. Před věžici a obvodovou hradbu byla v jižním nároží předsazena štítová zeď. Dále se zde dochovala další věžice v západní části a zbytky obdélné budovy v jihozápadní části. Z předního hradu se zachovala část západní obvodové hradby a zbytky vstupní brány v severním nároží. Přednímu hradu dominuje budova v jihozápadním nároží naproti „věži" zadního hradu. Obranu čela jádra posílila mohutná zemní dělostřelecká bašta vybíhající z čelního valu nad vstupní bránou a dvě drobnější bašty na východní straně téhož valu.

 

Jak se ke zřícenině dostanete?

Nejkratší cesta ke zřícenině vede od vlakové stanice Bohušov. Když stojíte zády k nádražní budově směrem ke kolejišti, vydejte se doprava podél kolejí a po 300 metrech odbočte doleva do prudkého svahu a vyšplhejte po schůdkách ke zřícenině (cca 200 metrů).

 

 

Adresa a kontakt

Bohušov 793 99

www.fulstejn.wz.cz

 

 

Otevírací doba a vstupné

Zřícenina je volně a bezplatně přístupná.

 Mapa

GPS souřadnice: 50°14′14.215″N, 17°42′33.796″E