Evangelický kostel, Krnov

Historie kostela

mariusz 2017

 

Začátkem 30. let 16. století vzniklo na Krnovsku 40 evangelických obcí (sborů).  Nově se organizovalo školství a péče byla věnována mládeži. Za vlády markraběte Georga z Brandenburgu byly školy v Krnově a Hlubčicích povýšeny na vyšší státní školy. Kromě náboženství se ve školách učila latina, gramatika, dialektika a především hudba.

V letech 1880–1887 v Krnově přibývalo evangelíků, a proto začali uvažovat o stavbě vlastního kostela. Dne 29. 4. 1901 dostali krnovští evangelíci povolení ke stavbě kostela. Pozemek byl zakoupen od knížete Lichtensteina. Projekt kostela byl vypracován ve firmě Ernsta Latzela, která stavbu poté realizovala. Plány nakreslil architekt Blasch, který byl u Latzela za-městnán. Rozpočet na stavbu kostela činil 32,000 rakouských korun a stavba fary činila 25,000 rakouských korun. Slavnostní položení základního kamene se konala 28. 06. 1901.

 

 - náhled

 

Kostel byl postaven v novogotickém slohu a ve věži, která byla vysoká 52 m byly umístěny tři bronzové zvony. Varhany postaveny firmou Rieger - Kloss mají 22 registrů a dva manuály s jedním pedálem. Okna nad oltářem byla barevná, ve středním okně byl znázorněn žehnající Kristus. Velkou zásluhu na financování kostela měl tehdejší kurátor  major  Friedrich von Hake.

Kostel byl slavnostně otevřen a posvěcen dne 29. 06. 1903 na svátek Petra a Pavla.  Sbor měl 700 členů. Za první svě-tové války byly z kostela odebrány všechny tři zvony pro válečné účely. V roce 1971 byla provedena nutná oprava stře-chy kostela. Téhož roku nastupuje do kostela nový kazatel bratr Bronislav Kielar.  Za jeho působnosti v letech 1975–1978 došlo k důkladným opravám interiéru kostela. Kostel byl napojen na kanalizaci a vodovod, ale byla zhotovená i nová fasáda, opravena střešní krytina na kostele i na věži.

 

Ev

 

Adresa a kontakt

Evangelický kostel

Husovo náměstí

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Krnově

Albrechtická 2, 794 01  Krnov

+420 603 547 976, +420 777 832 233

www.krnov.evangnet.cz

 

Turistické informační centrum, Hobzíkova 13/11, Krnov

+420 554 697 697, +420 739 548 957

www.infokrnov.cz

 

 

 

Otevírací doba

Bohoslužby se konají celoročně každou neděl v 9:45. Skupinové prohlídky kostela lze předem domluvit v Turistickém informačním centru Krnov.

 

Vstupné 

dobrovolnéMapa

GPS souřadnice: 50°5′25.173″N, 17°41′40.18″E