Farní kostel Narození nejsvětější Panny Marie, Glubczyce

Informace o kostele

Gotický farní kostel Narození nejsvětější Panny Marie pochází ze 13. století, byl rozšířen v 14. století a následně v letech 1903 – 1907 podle projektu M. Hasaka.

 

 

Interiér kostela

Interiér kostela pochází z 2. poloviny 19. století a z let 1903- 1907. Stojí za to si povšimnout památkových částí kostela, čelních věží přistavěných v pozdější době (jižní věž má barokní kopuli), tři raně gotické kamenné portály z 13. století, transept (příčná chrámová loď), přední štít. V památkové části kostela stojí za to si prohlédnout: raně gotické trojlodí se vstupní předsíní, rostlinné kamenné dekorace v lodích kostela, patky čtverhranných hlavic sloupů v předsíni pod věží presbyteria. Stojí za připomenutí, že se v kostele nachází více než 100 let staré 60hlasé varhany – 1422 dílo z dílny varhanního mistra Gebrudera Riegera z blízkého Krnova. V katalogu firmy je rokem jejich výroby uveden rok 1907.

 

Adresa a kontakt

Jana Pawła II, Głubczyce

+48 774 852 525

www.glubczyce.pl

 

Otevírací doba a rozpis bohoslužeb

Neděle a svátky: 6:30, 8:30, 9:45, 11:00, 15:00, 18:45

Všední dny: 6:15, 8:00, 18:00

Středa: 17:00 Mapa

GPS souřadnice: 50°12′6.944″N, 17°49′43.258″E