Kostel Narození Panny Marie a Klášter Minoritů, Krnov

Historie kláštera

 

Kostel Narození Panny Marie a klášter Minoritů

 

Dějiny kláštera a kostela jsou nerozlučně spjaty s dějinami Krnova. U středověkých měst bylo zvykem, že uvnitř hradeb bylo vymezeno místo pro klášter, ve kterém působili mniši a kněží. Minorité přišli do Krnova v druhé polovině 13. století

a založili zde klášter a kostel. Církev měla velký vliv na život tehdejší společnosti. Minorité rozšiřovali mezi lidi nejen víru, ale i vzdělání. Kostel byl restaurován a dnešní návštěvníky kostela vždy upoutá fresková výzdoba pocházející od malíře Josefa Sterna.

V roce 1523 koupil krnovské a hlubčické knížectví za 58 900 uherských zlatých markrabí Jiří Hohenzollern z Ansbachu. S novým vládcem přišla i nová víra. Horlivý zastánce Lutherova učení dal vyhnat z panství katolické řády německých rytířů i františkánské bratry minority. V samotném kostele bylo uskladněno obilí. Klášter byl změněn ve špitál a markraběcí mincovnu. V Krnově bylo raženo více než 200 typů mincí a medailí, nyní velmi vzácných. Kníže dal kapli minoritského kostela zámeckému stolaři, aby si v ní zřídil dům, ten si přisvojil i přilehlou klášterní zahradu. Později o něm vznikla pověst O Lazebníkovi.

Do Krnova se vrátili Minorité zřejmě v roce 1650. Na památku této události dostali nejdřív svolení k výstavbě dřevěné kaple na kopci Cvilíně. Později v letech 1722-1728 vybudovali barokní mariánský poutní kostel.

Krnov postihlo mnoho požárů. Největší požár v historii Krnova způsobila 1. dubna 1779 pruská vojska. Shořelo téměř celé město. Požár zničil několik cenných objektů včetně gotického kostela, kláštera Minoritů, renesanční radnice i knížecí zámek. Většina památkových budov byla přestavěna. Kostel Minoritů dostal barokní vzhled, který se zachoval  do dnešního dne.

Klášterní knihovna obsahovala 8 200 svazků. Její součástí bylo i 11 vzácných prvotisků a díla pocházející z období kolem roku 1500. Tyto knihy jsou uloženy v depozitáři Městského muzea Krnov.

Roku 1950 byl klášter zrušen. Obnoven byl opět v roce 1989. Proto dnes můžete ve městě potkat minority. Nejstarší dochovanou částí je kaple kostela z jižní strany. Na této straně byl původně i klášter až později byl postaven ze severní strany kostela. Zřejmě po požáru, kdy kostel vyhořel.

 

Jak poznám Minoritu?

 

Minorité, neboli Řád menších bratří, je žebravý mnišský řád založený svatým Františkem z Assisi. Jejich charakteristickým oblečením je černá kutna převázaná v pase bílým provazem, na kterém jsou tři uzly symbolizující a mnichům připomínající tři pravidla řádu: chudobu, poslušnost a čistotu.

 

titulka

 

Zajímavost kláštera

Budova  v  60. až 90. letech 20. století sloužila jako hotel Morava, čemuž odpovídají nevhodné zásahy do podoby exteriérů i interiérů budovy. V roce 2000 se zde konala provinční kapitula  a po ní byl zde komunitní život Minoritů obnoven. Část kláštera je využívaná jako ubytovací zařízení Betanie (dům chleba, vesnice ve svaté zemi Jeruzalémě). Nad vstupními dveřmi do kláštera můžeme vidět na ozdobném portálu znak Řádu Minoritů. Dvě zkřížené paže a uprostřed kříž.

 

Interiér kostela

 

Pověst "O Lazebníkovi"

Podle této pověsti byly všechny obrazy v mariánské kapli klášterního kostela po vyhnání mnichů odstraněny a spáleny. Po propité noci zůstal stolař spát na místě oltáře. Ráno přišla na mši stařenka z Chařové a našla stolaře u znesvěceného obrazu. Vyřkla nad ním kletbu, že musí chodit tak dlouho jak živoucí mrtvola, dokud nebude mariánský obraz znovu zasvěcen. Prokletý stolař se usadil v jeskyni na svahu Cvilína. Sbíral léčivé rostliny a dělal z nich masti pro uzdravení lidí a zvířat. Nikomu se neukázal, jen vždy na stejném místě nechával léky, které měly zázračné účinky. Lidé ho nazývali ďábelským lazebníkem. Po návratu Minoritů do Krnova navštívil představený nešťastníka, po zpovědi ho přijal zpět do církve. Poté na nejvyšším bodě Cvilína byla postavena dřevěná kaple s posvěceným obrazem Matky Boží. Když se tak stalo, lazebník v klidu zemřel.

 

Adresa a kontakt

Duchovní správa, klášter Minoritů, Štursova 85/2, Krnov

+420 608 888 270

krnov.minorite.cz

 

Turistické informační centrum, Hobzíkova 13/11, Krnov

+420 554 697 697, +420 739 548 957 

www.infokrnov.cz

 

  

Otevírací doba 

Skupinové prohlídky kostela lze předem domluvit v Turistickém informačním centru Krnov. Klášter zpřístupněn není.  

Vstupné

dobrovolnéMapa

GPS souřadnice: 50°5′22.874″N, 17°42′20.496″E