Kostel Panny Marie Sedmibolestné na Cvilíně, Krnov

Informace

Kostel Panny Marie Sedmibolestné na Cvilíně

 

Vrch Cvilín s poutním kostelem a rozhlednou je viditelnou dominantou města Krnova. Kostel vidíte, když přijíždíte do Krnova ze směru od Opavy i od Města Albrechtic. Konají se zde několikrát do roka církevní poutě. K dosažení tohoto nádherného místa musíte zdolat téměř 222 schodů.

 

Historie

Poutní tradice cvilínského vrchu  sahá do počátku 17. století. V letech 1722-1728 byl na vrchu vedle původního dřevěného kostelíka postaven kamenný kostel. V srpnu 1865 kostel vyhořel a během 2. světové války přestál další kritické období. Chrám je barokní dvouvěžová stavba s hlavní lodí a čtyřmi kaplemi. Na hlavním oltáři se nachází obraz Panny Marie Sedmibolestné, traduje se o jeho léčivých účincích. Interiér zdobí nádherné fresky od brněnského malíře F. Ecksteina z let 1726-1727. V roce 1786 byl kostel z nařízení císaře Josefa II. uzavřen a určen k likvidaci. Byl však vykoupen za cenu 406 zlatých čtyřmi krnovskými měšťany. Znovuotevření kostela bylo dosaženo v roce 1795. Tato událost by však nemohla proběhnout, kdyby v okolí vrchu Cvilína nevznikla kolonie domů zvaná Mariánské Pole a kostel tak měl sloužit právě pro její obyvatele. Císařským výnosem však nebylo dovoleno, aby kostel spravovali Minorité, proto přešel do vlastnictví města Krnova a duchovní správu nad ním převzali diecézní kněží.

V roce 1865 zapálil mohutný požár šindelovou střechu a těžce poškodil i věže kostela se zvony. V následujících dvou letech bylo vše opraveno, díky finančním sbírkám. Řád minoritů cvilínský kostel znovu získal až v roce 1940. Stalo se tak výměnou za pozemky, které město nutně potřebovalo ke svému rozvoji. Válečné události v roce 1945 kostel velmi poškodily, požárem byla poničena především levá věž.

 

V době komunismu byla činnost řádu minoritů násilně přerušena. Kostel se opět dostal do správy diecéze, a to až do  roku 1994, kdy byl definitivně navrácen minoritskému řádu.

 

Cvilínské schody

 

Zajímavosti

V bezprostřední blízkosti kostela najdeme památnou lípu (asi 250 m od kostela).

 

Památná lípa

 

Kouzlo obrazu

Věřící nacházejí pokoj a smíření vyzařující z dvou milostných obrazů Panny Marie Sedmibolestné na hlavním oltáři. První, umístěný na zadní části oltáře, maloval krnovský měšťan Heinrich Teuber v době, kdy mu před očima umírala těžce nemocná dcera Barbora. Svou bolest vtiskl do postavy Madony. Jeho Panna Marie stojí se sepjatýma rukama v úpěnlivé modlitbě a uslzenýma očima vzhlíží prosebně k nebi. Na prvním obrazu se pokusil malíř zachytit svou bolest nad umírající dcerou. Na tom druhém je Bohorodička se sedmi meči v srdci ztvárněna v jiné póze. Panna Marie nepláče, má pokorně skloněnou hlavu i ruce, neprosí, je smířena. Malíř zde vystihl to, k čemu sám dospěl. Dovedl se smířit s  osudem. Obrazy jsou natolik působivé, že poutníci jim po tři staletí přisuzují zázračnou, zejména léčivou moc. Dcera malíře se prý uzdravila.

 

Obraz Panny Marie

 

Křížová cesta

V okolí kostela je třináct menších empírových kaplí z počátku 19. století, které tvoří křížovou cestu a jedna velká barokní kaple je z roku 1729. Všechny kaple byly zrekonstruovány v roce 2007. U jednotlivých kaplí jsou k vidění obrazy, které popisují křížovou cestu Ježíše.

 

Křížová cesta 2

 

Adresa a kontakt

P. Josef Goryl OFMConv.
Štursová 85/2, 794 01 Krnov
tel: +420 608 888 270
www.kostelcvilin.cz

 

Otevírací doba 

KVĚTEN-ŘÍJEN
úterý–pátek 13:00-17:00
sobota 10:00-17:00
neděle 11:00-17:00

 

Vstupné

dobrovolnéMapa

GPS souřadnice: 50°4′48.115″N, 17°43′18.415″E