Kostel sv. Benedikta, Krnov

Současnost kostela

 

Mariusz 2018

 

Kostel sv. Benedikta se nachází na Bruntálské ulici v městské části Krnov-Kostelec. Unikátní soubor restaurovaných ná-stěnných maleb v kostele sv. Benedikta v Krnově - Kostelci nemá v českém Slezsku obdoby. Dokončit celkovou obnovu kostela a zpřístupnit restaurované interiéry se podařilo v roce 2012 díky dotaci poskytnuté Evropskou unií v rámci Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Náklady na rekonstrukci dosáhly téměř 10 miliónů korun.

 

z cesty od bruntálu

 

Historie kostela

Podle nejnovějších archeologických výzkumů pochází sakristie kostela z 1. poloviny 13. století a byla kněžištěm původ-ního středověkého kostela. Nachází se v ní fresky z 13. a 15. století, které znázorňují mimo jiné výjevy ze života sv. Benedikta z Nursie a proměnění na hoře Tábor. V letech 2001–2007 byly restaurovány. Tento kostel patří k nejstarším sakrálním stavbám na území Moravskoslezského kraje.

Při barokní přestavbě kostela v letech 1862 až 1863 byla v jeho západním průčelí vybudována štíhlá věž čtvercového půdorysu. V roce 1820 vypracoval rozpočet na opravy střech, fasády a statiky kostela krajský inženýr Johann Anton Englisch. Opravy měly dosáhnout částky 1018 zlatých. Pro opravu byl vybrán krnovský stavitel Johann Mihatsch. Opravy se protáhly do roku 1821. Během oprav se na část prací z úsporných důvodů rezignovalo.

Do roku 1936 byl kostel obklopen nevelkým hřbitovem, který byl od okolí oddělen kamennou zdí se dvěma vstupními branami. Blízkost obecních studní vedla ke zvýšenému výskytu břišního tyfu v letech 1880 až 1929. Také kvůli potřebě rozšíření silnice a blízkosti obecné školy byl hřbitov zrušen.

Vedle kostela stojí pískovcová socha sv. Jana Křtitele z 30. let 18. století od sochaře Andrease Zahnera, která je stejně jako kostel kulturní památkou.

 

Fresky 2

 

Pověst o Benediktovi

Benedikt vyrůstal se svou sestrou Scholastikou – dvojčetem. Jakmile byl starší, odešel studovat. Škola ho ale velmi zkla-mala. Odešel do hor a žil v jeskyni jako poustevník. Časem se rozšířily zprávy o jeho zbožnosti. Skupina mnichů jej požádala, aby se stal jejich představeným. Přijal, ale neporozuměli si.  Proto se rozhodl odejít a žít opět sám.  Postupně za ním přicházeli muži, kteří chtěli žít jako on. Bylo jich stále více, a tak začali stavět nové kláštery. Jednou se jej jeden závistivý mnich pokusil otrávit. Benedikt to ale poznal a jeho ochočený havran chléb s jedem odnesl. Benedikt přišel se zcela novou myšlenkou. Mnichové neměli trávit čas jen modlitbou, jak bylo do té doby zvykem, ale i prací. Pravidla spo-lečného života moudře promyslel a zapsal. Benedikt a jeho žáci vykonali obdivuhodnou práci: zakládali školy, kláštery, zúrodňovali zemi. Nad jejich dílem žasnou lidé dodnes. A přestože Benedikt zažil mnoho těžkostí, nikdy se nevzdal a jeho srdce bylo stále větší. Také proto byl brzy po své smrti nazván svatý.

 

interiér

 

Adresa a kontakt

Bruntálská ulice, Krnov

+420 731 623 421

www.svaty-benedikt.cz

 

 

Otevírací doba a rozpis bohoslužeb

Kostel svatého Benedikta v Krnově - Kostelci je možno navštívit vždy v pondělí, čtvrtek, sobotu

a v neděli od 13 do 17 hodin na telefonu +420 731 623 421Průvodce Vám do 15 minut přijde kostel otevřít. Telefonické objednání prohlídky je možné nejpozději do 16 hodin. Během bohoslužeb není možno provádět prohlídku kostela.

 

Bohoslužby

Středa: 17:00
Pátek: 17:00
Neděle: 8:00

 

Online rezervace prohlídek na http://svaty-benedikt.cz/kalendar/.

Vstupné

dobrovolné

 Mapa

GPS souřadnice: 50°5′6.851″N, 17°40′18.623″E