Kostel sv. Ducha a špitál, Krnov

Současnost kostela

 

Koncertní síň

 

Dnes slouží tato opravená stavba jako koncertní síň s krásnými varhanami, vyrobenými v Krnově. Budova je po rekonstrukci gotického kostela a barokního špitálu opravdovou pýchou Krnova. Probíhají zde různé koncerty, prostory jsou využívány také pro svatební obřady, slavnostní předávání závěrečných vysvědčení ZŠ a maturitních vysvědčení, aukce, besedy, aj.

K tradičním akcím zde patří koncerty Základní umělecké školy v Krnově, Střední umělecké školy varhanářské, pěveckého sboru Ars Voce, Krnovské cimbálové muziky a Hudební festival středních pedagogických škol.

 

Varhany koncertní síň

 

Historie kostela

Kostel sv. Ducha je jedna z nejstarších dochovaných budov v Krnově. Její počátky spadají do 80. let 13. století, kdy město řešilo potřebu postavit špitál pro nemocné, chudé a hladové. Proto byl povolán do Krnova Řád německých rytířů s cílem ujmout se tohoto úkolu. Původní budova špitálu byla patrně ze dřeva a sloužila jako útulek pro 12 tělesně  i du-ševně zdravých mužů a žen, kterým se říkalo špitálníci. Měli zdarma ubytování, stravu, ošacení, zdravotní péči a dostá-vali i peněžní příspěvek. Za to byli povinni se 3x denně modlit v kostele za své dobrodince. Kostel stál kolmo k dnešní lodi a jeho pozůstatkem je lomený oblouk dnešní boční tribuny (původně vítězný oblouk starého kostela). Strop byl původně rovný trámový, v polovině 15. století byl nahrazen současnou křížovou žebrovou klenbou a současně vymalován. Špitál řídila církev, a proto se  po staletí o nemocné starali mniši a jejich pomocníci. U špitálu se vždy stavěl kostel, protože posláním církve bylo pečovat a starat se nejen o tělo, ale také o duši. Kostel mohli navštívit i nemocní a modlit se za své uzdravení.         

V době, kdy byla katolická církev pronásledována, byl špitál zavřený a nemocní pacienti byli přestěhováni do Kláštera Minoritů. Prázdná budova špitálu nějakou dobu sloužila jako sýpka a jako hospoda „nevalné pověsti“ (16. století).

V 17. století získal kostel novou průčelní fasádu, štít a v lodi dvě barokní okna. Střecha byla osazena věžičkou. Největší vzácnosti kostela jsou originály barevných fresek na stěnách kostela od neznámého autora, které pocházejí z pol. 15. století. Jedná se o 27 obrazů s výjevy ze Starého a Nového zákona seřazených do pásu. Svým rozsahem, stářím

i způsobem zpracování je tento soubor jedinečným na území celé severní Moravy a Slezska.

 

 

 - náhled

 

Zajímavost ke kostelu a špitálu

V místě dnešní křižovatky stávala jedna ze tří městských bran a to brána Hlubčická. Brána byla postavena v renesančním slohu v první polovině 16. století za vlády markraběte Jiřího Hohenzollerna. Přízemní prostory sloužily jako šatlava pro krnovské měšťany, kteří nenavštěvovali dost pilně bohoslužby. V další části přízemí byly obuvnické krámky. Kvůli požárům byla budova narušena, chátrala, hrozila zřícením, a proto byla v roce  1860 definitivně zbourána. Prý to byla do té doby nejkrásnější stavba Krnova. Také byla zavedena tradice, že o Velikonocích na Velký pátek dostávali ve špitále chudí lidé z krnovského knížectví zdarma jídlo, pití a nějaké peníze.

Zvonička, kterou lze vidět v zahradě, byla postavena v roce 1988. Kopule pochází ze zbořené kapličky z Guntramovic. Zvon je dílem olomouckého zvonaře z roku 1861.

Sousoší před budovou nese název „Radost ze života“ a je dílem pražského sochaře Olbrama Zoubka.

 

tančící socha

 

Adresa a kontakt

Kostel sv. Ducha a špitál

Svatého Ducha 30
794 01 Krnov

Turistické informační centrum, Hobzíkova 13/11, Krnov

+420 554 697 697, +420 739 548 957

www.infokrnov.cz

 

Otevírací doba

Skupinové prohlídky kostela lze předem domluvit v Turistickém informačním centru Krnov.

Vstupné

Jednotná cena 30,-

Děti do 6 let zdarma

 

Aktuální program Koncertní síně

www.mikskrnov.cz/koncertni-sin

 Mapa

GPS souřadnice: 50°5′27.27″N, 17°42′23.638″E