Kostel sv. Petra a Pavla, Prudnik

Informace 

Kostel sv. Petra a Pavla byl postaven severozápadně od Starého města, na Horním předměstí nacházejícím se za městskými hradbami. Dnes se ulice, na níž kostel stojí, jmenuje Piastowská.

 

mariusz 2016

Historie

První skromné budovy milosrdných bratří, které se skládaly z kláštera, špitálu a kaple sv. Petra a Pavla, byly vysvěceny v ro-ce 1766 a do dnešní doby se nedochovaly. Nejstarší část staveb milosrdných bratří byla postavena v 80. letech 18. století. Vznikl tehdy klášter se špitálem (1782-1783) a kostel, jehož patrony, stejně jako dřívější kaple, se stali sv. Petr a Pavel (1785-1787). Projektantem barokního kostela, jenž byl šest let po dostavbě dozdoben věží, byl Michał Klemens z Karniowa.

Poslední rozšíření budov bylo provedeno během 1. světové války (1914-1916), kdy vzniklo severní křídlo špitálu. Na tradici milosrdných bratří v péči o nemocné dnes navazuje Dům Jana z Boha a bylinná lékárna.

 

 - náhled

 

Zajímavost 

Klášter milosrdných bratří založený v Prudniku byl prvním v Horním Slezsku. Došlo k tomu vlivem šťastného řízení osudu, který se usmál na Fryderyka Wilhelma von Rödera, jenž byl podplukovníkem u pluku kyrysníků pobývajícího v Prudniku. Byl těžce raněn v bitvě u Freiburgu a marně hledal pomoc v Lądku Zdroju. Tehdy se k němu donesla sláva o bratru Probusu Martinim patřícím do vratislavského společenství milosrdných bratří. Měl vyléčit těžce nemocného syna zámož-ného prudnického měšťana Weidingera. Mnich navrátil zdraví také podplukovníkovi, který veden svou vděčností se začal snažit zřídit ve městě špitál milosrdných bratří, kde by mohlo s péčí počítat okolní obyvatelstvo.

Příslušné povolení pruského krále Friedricha II. Velikého vydané v roce 1764 otevřelo milosrdným bratřím brány města a umožnilo jim vykonávat chválihodnou dobročinnou péči.

 

 - náhled

 

Adresa a kontakt

Konwent Bonifratrów śś. Piotra i Pawła w Prudniku,

ul. Piastowska 6

48-200 Prudnik

+480 436 26 05

www.bonifratrzy.pl

 

Otevírací doba a mše svaté

Neděle: 9:00, 10:30 (kaplička), 12:00

Od pondělí do pátku: 7:00

Sobota: 7:00 a 17:00Mapa

GPS souřadnice: 50°19′18.222″N, 17°34′47.555″E