Kostel Svaté Trojice v Opawici

Historie kostela

Kostel Nejsvětější Trojice stojí na pahorku přímo u náměstí a je památkou nejvyšší třídy. Kostel byl vystavěn v barokním stylu v letech 1701 – 1706 na místě původního kostela a jeho zakladatelem byl hrabě Leopold Karel Sedlnický, rakousko-uherský kancléř z blízkého panství Linhartovy.

V 1. polovině 18. století kostel zachvátil požár, ale místní obyvatelé kostel po tomto požáru  rychle opravili. V interiéru se dochovaly unikátní památky slezského umění  jako jsou fresky z roku 1733, rokoková oltářní křtitelnice, rokoková kaza-telna ve tvaru lodi z roku 1771 a epitaf věnovaný zakladateli kostela, zemřelému v roce 1731, který je proveden z bílého, červeného a černého mramoru. Uprostřed něj se nachází tabulka s nápisem, nahoře je umístěn erb rodu Odrowążů a po-dobizna zemřelého.

V kostele najdete také varhany z roku 1763. Je zde také instalována sbírka obrazů a soch z 15. století, zobrazujících mj. svatou Dorotu a svatou Barboru.

 

 - náhled

 

Historie obce Opawice

První zmínka o Opavici, vesnici na řece Zlaté Opavě, pochází již z roku 1256. Vesnice tehdy patřila Křižákům z Opavy, potom opavským a hlubčickým knížatům a nakonec okolní šlechtě, mimo jiné také majitelům Linhartovského panství.

Vesnice byla kdysi městečkem, o čemž svědčí čtvercové náměstí. Polská Opavice a česká Opavice, ležící na druhé straně řeky, tvořily kdysi jeden celek, ale poté, co Friedrich II. Veliký dobyl Slezsko, se Zlatá Opavice stala hraniční řekou. V Opawici se narodil skladatel Gottfried Riger (1764 – 1855).

 

Městský turistický okruh

Rozhledna na Hraničním vrchu je jedno z míst, které tvoří Městský turistický okruh, jenž postupně vznikal v letech 2010 - 2013. Slouží veřejnosti od počátku turistického roku 2014. Základ Městského okruhu tvoří rozhledna na Hraničním vrchu, Linhartovský zámek, hradiště Burkvíz /Lugisland/, Poutní hora a Dubí vrch. Součástí této 25 km trasy jsou 2 turisticko - naučné stezky a to Dubí vrch 5 km a Poutní hora 6 km. Celá řada informačních tabulí Vám poskytne zajímavé údaje z his-torie tohoto kraje. Velká část tohoto turistického okruhu vede v blízkosti vrcholových hřebenů. Naskytnou se Vám nádherné pohledy na Město Albrechtice a jeho přilehlé okolí.

Mapu turistického okruhu najdete na: http://www.mapy.cz/s/8FnM

 

rozhledna

 

Adresa

Ulica Jana Pawla II., Opawica

 

Mše Svaté

Mše svaté v neděli a svátky se konají v 11:00 hodin v Opawici, v 8:30 v Chomýži.

 Mapa

GPS souřadnice: 50°8′48.828″N, 17°36′31.614″E