Krnovská synagoga, Krnov

Současnost

Titulka 2020

 

Od roku 2003 ji provozovalo Občanské sdružení Krnovská synagoga jako výstavní, koncertní a přednáškovou síň. V roce 2005 skončila rekonstrukce věží. Byly zde nalezeny dokumenty z období její výstavby. V roce 2014 skončila rozsáhlá rekonstrukce.Veřejnosti se otevřela 13. 6. 2014. Od roku 2020 provozuje synagogu Spolek u synagogy. 

V Moravskoslezském kraji je to unikátní synagoga, protože jako jediná má dvě věže a je postavena v maurském slohu. Jedná se o jedinou přístupnou synagogu v Moravskoslezském kraji.

Původní účel budovy a památku krnovských obětí Holocaustu připomíná pamětní deska na jižní straně synagogy.

 

Historie 

První dochované zprávy o pobytu židů ve městě pochází ze 14. století. Za vlády Jiřího Hohenzollerna v 16. století byli Židé vyhnání. V 17. a 18. století zde žilo jen pár židovských rodin na zvláštní povolení. Většina židů přišla do Krnova z blízké Osoblahy, a to po revoluci v roce 1848, kdy byla komunita obnovena.

Synagoga byla postavena v roce 1871 stavitelem Ernestem Latzelem na místě, kde byly dříve hradby a město zde končilo. Židovský hřbitov byl založen v roce 1873 a nachází se na Opavské ulici. Celkové náklady na výstavbu krnovského templu dosáhly 26 tisíc zlatých, z toho 500 zlatými přispěl sám císař František Josef. V roce 1898 byly v synagoze instalovány varhany z místní firmy Rieger. Po roce 1945 se ztratily.

Tato stavba sloužila Židům z Krnova a okolí k bohoslužbám. Bohužel k těmto účelům sloužila pouze do roku 1938, kdy došlo k připojení Sudet k nacistickému Německu. Okolní synagogy byly zničeny. Stejně tak měla být zničena i tato synagoga. Vzhledem k tomu, že však již nějakou dobu sloužila pro N.S.V. (Nacionálně - socialistická péče o blaho lidu, což byla jedna ze složek NSDAP), byla tedy vyklizena příslušníky SS a poté měla být vypálena. Jelikož se kvůli vyklízení akce odložila, k vypálení již nedošlo. Ze synagogy byly alespoň odstraněny židovské symboly a vzhledem k výhodné poloze synagogy blízko centra města, rozhodla městská rada o adaptaci synagogy na městskou tržnici. Díky tomuto činu zůstala synagoga zachována.

Židé hráli v dějinách významnou roli, protože mnozí z nich patřili k velice bohatým občanům, vlastnili továrny, zaměstnávali lidi a starali se o rozkvět a blaho města. Mezi známá jména patřili např. Alois Larisch – vyučený soukeník, později významný továrník.

Po válce sloužila budova jako sklad a od roku 1960 jako sídlo Státního okresního archívu. V roce 1994 byla synagoga navrácena Židovské obci Olomouc. Původní účel budovy a památku krnovských obětí Holocaustu připomíná pamětní deska na jižní straně synagogy. Povodeň v r. 1997 synagogu značně poškodila.

Část lavic z roku 1897 pochází z olomoucké synagogy. Sloužila potřebám věřících v malém kostelíku v Olšanech u Olomouce. Občanské sdružení Krnovská synagoga získalo prostředky na tento velmi cenný soubor prostřednictvím projektu se symbolickým názvem „70 míst – 70 osudů“.

 

 - náhled

 

Zajímavost 

Kostra stavby představuje byzantskou baziliku. Interiéry jsou arabsko-španělské, což synagogu řadí mezi velmi cenné stavby. Synagoga je dlouhá 24 metrů, široká téměř 17 metrů a výška dvojvěží dosahuje 22 metrů. Objekt má tři vchody. Hlavní vchod je z Barvířské ulice, vedlejší z jihovýchodní věže a zadní ze zahrady. Dveře ve východním průčelí do Soukenické ulice jsou pouze ozdobným prvkem portálu a nemají funkční charakter.

 

Stolpersteiny - Kameny zmizelých 

Stolpersteine je dlažební kostka deset krát deset centimetrů, na jejímž povrchu je uvedeno jméno s místem zavraždění a je umístěná v dlažbě chodníku před domem, v němž nacisty zavražděný člověk naposledy bydlel. V Krnově byly Kameny zmizelých položeny 19. 7. 2013 na čtyřech místech: u sídla kriminální policie na Mikulášské ulici, na Hlavním náměstí naproti Městské kavárny, u vstupu do synagogy a na ulici Soukenická před internátem Střední průmyslové školy. Kameny zmizelých pokládal zakladatel Stolpersteinů Gunter Demnig společně s některými členy sdružení Krnovské synagogy.

 

 - náhled

 

Nabídka synagogy

 • Pravidelné komentované prohlídky probíhají vždy v celou hodinu. V jiný čas prohlídky bez průvodce.
 • Expozice "Židovští průmyslníci, podnikatelé a vynálezci" -razně přispěli k rozvoji vědy a techniky.
 • VIP prohlídky
 • Komentované prohlídky Krnovem s názvem: Po stopách Krnovských židů"
 • Prodej suvenýrů a kosher potravin.

 

Adresa a kontakt

Soukenická 83/28
Pod Bezručovým vrchem
794 01 Krnov 

 

+420 608 643 487

www.krnovska-synagoga.cz

 

  

Otevírací doba

KVĚTEN-ZÁŘÍ

Pondělí 10:00-12:00 13:00-16:00
Úterý  10:00-12:00 13:00-15:00
Středa  10:00-12:00 13:00-16:00
Čtvrtek  10:00-12:00 13:00-15:00
Pátek  10:00-12:00 13:00-15:00
Sobota   Zavřeno  13:00-16:00
Neděle  10:00-12:00 13:00-16:00

 

ŘÍJEN-DUBEN 

Pondělí  10:00-12:00 13:00-16:00
Úterý  10:00-12:00 13:00-15:00
Středa  10:00-12:00 13:00-16:00
Čtvrtek  10:00-12:00 13:00-15:00
Pátek  10:00-12:00 13:00-15:00

 

V synagoze se konají bohoslužby, které jsou přístupné veřejnosti. Jejich přehled naleznete zde: "Bohoslužby v Krnovské synagoze"

Vstupné

 • plné vstupné (nad 18 let) - 60,-
 • děti, studenti SŠ a VŠ, senioři nad 65 let - 30,-
 • rodinné vstupné (2 dosp. a max 4 děti) - 120,- 
 • třídy a skupiny (11-20 osob) - 400,-
 • skupiny (21-50 osob) - 800,-
 • vstup zdarma - děti do 6 let, ZTP a ZTP/P, pracovníci FŽO, NPÚ, Členové Asociace musejí a galerií v ČR, pedagogický doprovod školních skupin


Mapa

GPS souřadnice: 50°5′23.156″N, 17°42′27.156″E