Sanktuárium sv. Josefa a františkánský klášter, Prudnik

Informace 

Kostel sv. Josefa spolu s františkánským klášterem byl postaven daleko od městské zástavby, necelých 5 km jihozápadně od Starého města. Dnes ulice, na níž stojí, nese název knížete Józefa Poniatowského.   

 

Sankt 2020    

 

Historie

První skromný kostelík sv. Josefa spolu s menším klášterem byl vysvěcen v roce 1852  a jeho staviteli byli alkantaríni – řád patřící do františkánské rodiny. Vyznačoval se přísnými pravidly, podle nichž měli členové řádu v každodenním životě přesně dodržovat pravidla stanovená sv. Františkem. Asketický způsob života a skrom-nost ve spojení s hlásáním Božího slova a příjemné vystupování zvýšilo alkantarínům počet sympatizantů. Přesto však členové řádu, kteří se dostali do konfliktu s vratislavským biskupem,  museli záhy opustit město.

 

Alkantarínská řádová rodiny byla rozpuštěna a její místo zaujali v roce 1863 františkáni. Postavili současný kostel, který byl vysvěcen v roce 1867 a o třináct let později vystavěli klášter stojící dodnes. V roce 1921 bylo dostavěno druhé patro. Jednalo se o poslední modernizaci objektu, jehož kompozice se do dnešní doby výraz-ně nezměnila. Poblíž kostela a kláštera vznikla začátkem 20. století neobvyklá lurdská jeskyně vystavěná 

z vulkanického tufu, který byl dovezen z oblasti Rýna, a křížová cesta.  V roce 1996 opolský biskup Alfons Nossol povýšil kostel sv. Josefa mezi sanktuária.

 

 - náhled

 

Zajímavost 

Po skončení 2. světové války se františkáni vrátili do kláštera, avšak ne na dlouho. Když 1. října 1954 přišli zástupci úřadu s příkazem na opuštění kláštera, bylo to pod záminkou rozšíření zástavby v okolí,  nechali bratřím na odjezd dvě hodiny. O pět dní později přivezli do Prudniku polského primase, kardinála Stefana Wyszyńského. Františkánské ústraní se stalo tře-tím největším místem internace. Dalším bylo Komańcza, do něhož byl primas tisíciletí převezen 29. října 1955.

        

Adresa a kontakt

Sanktuarium św. Józefa - Prudnik Las

Klasztor Zakonu Braci Mniejszych

ul. Józefa Poniatowskiego 5

48-200 Prudnik
tel. 77 406 7250

www.prudnik.franciszkanie.com

www.prudnik.pl

 

Otevírací doba a mše svaté

Neděle: 8:00, 10:00, 11:30; Dębowiec: 8:45 D
Všední dny: 18:00 (zimní čas: 17:00)
Ku czci św. Józefa: každá středa 18:00 (zimńí čas: 17:00)Mapa

GPS souřadnice: 50°18′29.974″N, 17°34′0.647″E