Židovský hřbitov v Prudniku

Informace

Židovský hřbitov v Prudniku se nachází v ul. Kolejowá v blízkosti vlakového nádraží. Jsou tu pochovaní mimo jiné majitelé jedné z nejvějších textilních továren Evropy 19. století, prudnické textilní továrny.

 

 - náhled

 

Historie

Původní židovský hřbitov v Prudniku se pravděpodobně nacházel na tzv. „Pískové hoře”, tedy v okolí dnešní ul. Podgórná. Edikt, který v roce 1559 vydal císař Ferdinand, vyhnal Židy z dědičných habsburských zemí, mj. z Čech, Moravy  a Slezska, včetně Prudniku.

Teprve v roce 1812 se vyzvavači judaismu stali způsobilými k občanské činnosti a mohli se opětovně usadit ve slezských městech. V roce 1828 žilo v Prudniku již 127 zástupců židovské obce. Prudnický židovský hřbitov vznikl v roce 1861 na území, které získali o dva roky dříve zásluhou továrníka Samuela Fränkla. V roce 1906 byla na hřbitově také díky maji-telům místní textilní továrny vybudována smuteční kaple, která dnes plní funkci letničního kostela. Na hřbitově se kdysi nacházelo 140 náhrobků. Mezi nimi největší hrob patřil Samuelu Fränklovi – zakladateli prudnické textilní továrny, a jeho ženě Ernestině. Navíc zde odpočívají zasloužení občané města, např: průmyslník a bibliofil, autor „Slezské knihovny” Max Pinkus se ženou Hedwigou, továrník a filantrop Albert Fränkel nebo také doktor medicíny Kurt Fränkel. 

 

 - náhled

        

Adresa a kontakt

Cmentarz żydowski w Prudniku

ul. Kolejowa 40, Prudnik

www.prudnik.pl

 

Otevírací doba a vstupné

Židovský hřbitov můžete navštívit bezplatně po celý rok. Hřbitov je volně přístupný. 

 Mapa

GPS souřadnice: 50°19′33.933″N, 17°35′12.08″E