Centrum tkalcovských tradic, Prudnik

Informace

 - náhled     

 

Centrum tkalcovských tradic je oddělením Muzea Prudnicka, které vzniklo díky využití fondu Evropské unie v rámci projektu „Vytvoření příhraniční materiálové základny na ochranu tkalcovské kulturní tradice Prudniku a Krnova“, které realizuje město Prudnik.

 

Historie

 - náhled

 

Město tkalců a ševců“ - tak se před staletími nazýval Prudnik ve spojitosti s nejdůležitějšími řemesly, které byly doménou tehdejšího obyvatelstva. Největší rozvoj tkalcovství nastal v 19. a 20. století, zvláště díky rodině Fränklových a Pinkusových, majitelům jedné z největších textilních továren v Evropě. Podniky této vlivné a zámožné rodiny v dobách své slávy aměstnávaly několik tisíc pracovníků, továrníci byli známí nejen svým bohatstvím, ale také se zapsali do historie jako filantropové, mecenáši a bibliofilové. Po válce a změně hranic se továrna přeměnila na závod bavlnářského průmyslu „Frotex“, který také velmi silně ovlivňoval život již nových obyvatel města. V roce 2011 byla továrna zavřena.

Nemění to však nic na skutečnosti, že tkalcovské tradice Prudniku jsou obrovské a vtiskly viditelné stopy do obrazu města.  Aby se zachránilo dědictví regionu, bylo v roce 2009 slavnostně otevřeno Centrum tkalcovských tradic jako oddělení Muzea Prudnicka. Úkolem nové instituce je udržovat a propagovat tradici textilního průmyslu trvající několik století prostřednictvím organizování tkalcovských workshopů, setkání a výstav, které by měly udržovat zanikající tradice. Činnost Centra tkalcovských tradic přesahuje rámec města, čehož jsou příkladem dílny v polsko-českém pohraničí, na nichž si mládež z Prudnika a českého Krnova pěstuje společné dědictví.

 

Kontakt

Centrum tkalcovských tradic

správce Muzeum Prudnik

ul. Królowej Jadwigi 23

48-200 Prudnik

tel. 77 406 80 60

www.muzeumprudnik.pl

 

Otevírací doba 

Úterý-pátek: 9:00-15:00

Čtvrtá sobota v měsíci: 10:00-15:00

 

Vstupné

plný 10 zł

poloviční 5 zł Mapa

GPS souřadnice: 50°19′20.339″N, 17°34′51.413″E