Varhany Rieger - Kloss, Krnov

Současnost varhan

 - náhled      - náhled

 

Společnost RIEGER-KLOSS VARHANY s. r. o. patřila k největším a nejstarším světovým výrobcům píšťalových varhan. Od roku 2015 je uzavřena. Celý areál je nyní ve vlastnictví firmy Enteriéry Švec. Vzdělávání nových mladých odborníků zajišťuje varhanářská škola, sídlící v sousedství závodu.

 

Historie varhan

 - náhled

 

Varhanářství má na Krnovsku dlouholetou tradici. První zmínky o tomto řemesle pocházejí už z roku 1596. Průkopníkem varhanářské tradice v Krnově se stal rodák z vesničky Sosnová Franz Rieger. Narodil se dne 13. prosince 1812. Franz měl od dětství velký zájem o hudbu a řemeslo. Tyto dvě záliby se mu podařilo dokonale skloubit ve varhanářském řemesle.  Po ukončení střední školy v Krnově se vydal do Vídně, kde se mu dostalo velice kvalitního varhanářského vzdělání od Josefa Seyberta. V roce 1844 složil závěrečné zkoušky a vrátil se do rodného Krnova už jako mistr varhanář. Krátce poté získal svou první zakázku v zámeckém kostele nedaleko Krnova. Jeho úkolem bylo vytvořit ve své dílně varhany s 20 zásuvky, které byly označeny jako tzv. Opus 1.

Už od počátku svého působení byl známý po celém Slezsku jako varhanář výjimečných kvalit. Společně s výrobou varhan se věnoval také výrobě flašinetů. Do obchodní ho rejstříku rakouské monarchie byla jeho firma zapsána v roce 1852. Franz Rieger stavěl mechanické nástroje a vybudoval si velmi dobrou pověst a věhlas pro svou kvalitní varhaní výrobu. Společně se svou ženou Rosalii Schmidt vychovával Franz Rieger celkem 9 dětí. Dvě z jeho dětí měly pro varhany stejnou vášeň jako on. Synové Otto a Gustav pokračovali ve varhanářském řemesle. Oba studovali varhanářství ve Vídni. V roce 1872 Franz Rieger převedl prosperující firmu svým dvěma synům. Byl změněn název firmy, a to na Franz Rieger&Söhne a čísla opusů začaly od nuly. Otec jim ponechal volnou ruku a až do roku 1880 vykonával funkci konzultanta. V roce 1886 Franz Rieger umírá.

Opus číslo 1 nově vzniklé firmy byl zaslán na světovou výstavu do Vídně, kde v roce 1873 získal zlatou medaili za pokrok a zajistil tak firmě množství objednávek. Rozhodující význam pro rozvoj firmy měla ovšem až světová výstava v Paříži v roce 1878, která kromě mezinárodního uznání přinesla zejména zahraniční objednávky a umožnila rozrůstání podniku.  Světový význam firmy a mimořádná kvalita jejich nástrojů byla potvrzena ziskem titulu „c. a k. dvorní dodavatel“, který byl firmě udělen Rakousko-Uherskou monarchii. Následně v roce 1880 udělil Ottovi císař František Josef I. vyznamenání Rytířského kříže.

 

V roce 1903 umírá Otto Rieger a jeho bratr Gustav se stáhl do ústraní. Vedení firmy tedy přebírá Ottův syn, který se taktéž jmenuje Otta. Otta Rieger mladší byl rovněž výborným varhanářem a založil pobočku firmy v Budapešti, která se těšila velkému zájmu. Pozitivně vyhlížející vývoj firmy byl přerušen vypuknutím první světové války a rozdělením Rakouska-Uherska.

 

Po válce firma utrpěla, nebyla již součástí Rakousko-Uherské monarchie nýbrž pouze Českého státu. Trh se zhroutil, personál byl zdecimován. Dva roky po válce Otto náhle umírá a v rodině není osoba, která by se ujala vedení firmy. Již na sklonku Ottova života byl generálním manažerem jeho dlouholetý kamarád Josef von Glatter-Götz. Po smrti svého přítele převzal vedení firmy a následně v roce 1924 firmu odkoupil. Novou rodinnou tradici započal společně se svými syny Egonem a Josefem. V této těžké době bylo nutné otevřít nové trhy. Za tímto účelem byla v roce 1926 zřízena pobočka v německém Mockeru. Díky tomuto kroku držela firma v rukou dvě třetiny (více jak 66 %) vývozu varhan z Německé říše.  Mezi léta 1924 až 1939 bylo v Krnově postaveno téměř jeden tisíc nástrojů a firma měla zhruba 100 zaměstnanců.  Následující léta ovšem přinášejí druhou světovou válku. V roce 1943 bylo varhanictví zakázáno a firma Rieger byla nucena začít vyrábět střelivo, aby přispěla k válečnému úsilí.

 

Rieger - Kloss

Po konci druhé světové války v roce 1945 byl veškerý německý majetek na základě Benešových dekretů zkonfiskován a německy mluvící obyvatelstvo bylo deportováno. Firma přešla pod státní správu a v roce 1948 byla znárodněna. Ve stejném roce byla znárodněna i varhanářská firma Hermanna Klosse v Krnově. Následně byly obě firmy sloučeny pod názvem „Továrny na varhany Rieger-Kloss v Krnově“. Ještě v roce 1948 byla zaregistrována ochranná známka RIEGER-KLOSS Varhany s.r.o. a společnost se již brzy vrátila na své předválečné pozice na světových trzích. Už v roce 1950 firma produkovala nástroje předválečné úrovně. Roku 1958 zaznamenala firma úspěch na výstavě EXPO 58 a v následujících letech odstartovala dodávku 46 varhan do zemí bývalého Sovětského svazu.

 

 varhany

 

V důsledku celospolečenských změn po roce 1989 prošel podnik složitou transformací, která byla završena v roce 1994 privatizací formou prodeje zaměstnancům. Za vedení firmy odpovídal Svatopluk Ručka s dalšími společníky z řad zaměstnanců. V Evropě nebyl velký zájem o výrobu varhan, proto bylo nutné hledat nová odbytiště, kterými se staly zejména USA a Asie.

 

 varhany

 

V prosinci roku 2011 odkoupil firmu Ing. Petr Škrbel, jehož hlavní snahou bylo navrátit firmě někdejší věhlas a společně se svým synem pokračovat v tradici započaté již před více jak 140 lety. Nicméně v roce 2018 se firma ocitla v insolvenčním řízení. 

 

Adresa

Revoluční 966/56, Krnov 794 01 

 

Turistické informační centrum Krnov 

Hobzíkova 13/11, Krnov 794 01 

+420 554 697 697, +420 739 548 957

 

www.infokrnov.cz

 

 


Mapa

GPS souřadnice: 50°5′18.556″N, 17°41′25.262″E