Chářovský park, Krnov

Současnost parku

 

1

 

Chářovský park patří k nejatraktivnějším právě na jaře, kdy rozkvétá sbírka rododendronů a azalek.  Park byl vyhlášen kulturní památkou a patří k nejvýznamnějším parkům ve Slezsku. Park má rozlohu 2,2 hektarů a je majetkem Města Krnov.

 

Historie parku

2

 

Park, založený v roce 1899 na území tehdejší obce Chářová okrašlovacím spolkem, byl později často řazen k dendrologicky nejvýznamnějším parkům na Bruntálsku. Jak se můžeme dočíst v publikaci z roku 1923, práce vedl předseda spolku, Chářovský řídící učitel, J. Konne, nadšený obdivovatel rozmanitostí nejen přírody naší země, ale i cizokrajných rostlin. Podobně jako u jiných parků zakládaných na přelomu století, převládla proto i v Chářové snaha vybudovat park s použitím zajímavých exotických dřevin. Na dispozičním řešení i realizaci se podílel stavitel F. Wiedra. Od svého vzniku sloužil jako sbírkový objekt, přístupný jen zvaným návštěvám. Jeho další osud se potom liší jen málo od osudu podobných parků v pohraničí. Do počátku 2. světové války byl vzorně udržován a doplňován. V průběhu válečných let park sice tolik neutrpěl, avšak za několik dalších let, kdy parková sbírka bez odborné údržby se celkový zdravotní stav porostu zhoršil a zvlášť choulostivé druhy uhynuly. V sedmdesátých letech byl park rozšířen výsadbami okrasných dřevin i na plochu přestárlé ovocné zahrady a provedena částečná rekonstrukce celého areálu. V dnešní době je park zajímavou součástí veřejné zeleně města. Po předchozích ztrátách patří i dnes Chářovský park k pozoruhodným parkům, roste zde řada zajímavých taxonů dřevin, zejména jehličnatých. Od roku 1998 probíhá v parku obnova, jejíž urychlené zahájení si vyžádalo poškození parku po povodních v roce 1996 a 1997. Návrh sortimentu nových výsadeb ve zpracovaném realizačním projektu, má udržet dřívější sbírkový charakter. Chářovský park je od 3.11.2003 kulturní památkou Ministerstva kultury.

Významná kulturní památka je od roku 2017 monitorována.

 

Co zde roste?

 

3

 

Po předchozích ztrátách patří i dnes Chářovský park k pozoruhodným parkům, roste zde řada zajímavých dřevin, zejména jehličnatých. Z nejvýznamnějších je to východoasijský smrk ajanský , řada krásně rostoucích balkánských smrků omorik, severoamerické borovice - ohebná a Jeffreyova, jedlovec, jinan dvoulaločnatý. Početně je zastoupen druhy, varietami i formami rod cypříšků a zeravů ("thůjí").

Z listnatých druhů jmenujme alespoň javor dlanitolistý, který zde roste v několika formách, několik druhů dřevitých hortensií, vzácnější stálezelené druhy - cesmínu obecnou, tlustonitník klasnatý a bobkovišeň lékařskou.

Z nově dosazovaných pak jmenujme zmarličník japonský, americký jasan, platan, muchovník. Významné místo ve stavbě parkového porostu bylo věnováno použití nejatraktivnějších odrůd pěnišníků (rododendronů) a azalek. Charakter parku i podmínky pro růst dřevin ovlivnil zakladatel vybudováním atraktivních vodních ploch - kaskády jezírek napájených z řeky Opavy mlýnským náhonem. Je v něm vybudována síť cestiček i mostků k překonávání vodních ploch.

 

Adresa a kontakt

Chářovský park

Chářovská ulice, Krnov 794 01

 

Turistické informační centrum Krnov

Hobzíkova 13/11, Krnov 794 01

+420 554 697 697, +420 739 548 957

www.infokrnov.cz

 

Otevírací doba a vstupné

V období od 1. 5. do 30. 9. je park otevřený od 8:00 do 20:00 hodin.

V období od 1. 10. do 30. 4. je park otevřený od 8:00 do 17:00 hodin.


Vstup do parku je zdarma. 



Mapa

GPS souřadnice: 50°4′54.523″N, 17°41′1.671″E