Městský park, obranná věž a městské hradby, Glubczyce

Současnost

 - náhled

 

Městský park se nachází v jižní části města podél levého břehu řeky Psiny. V parku dnes rostou zejména lípy, kleny, červené buky, javory, břízy a akáty.

 

Historie parku

 - náhled

 

Za jeho založení město vděčí radnímu, lékaři Josephovi Laufferovi, který v roce 1837 přišel s návrhem vysušit bahna a odstranit druhé koryto Psiny, která dříve protékala dnešním parkem. Nejstarší  částí parku je východní úsek od pomníku u pošty ke kašně s kamennými zvířátky. Tady v roce 1882 stál tzv. Sloup vítězství připomínající pruská vítězství v bitvách v roce 1864, 1866 a 1970 – 71. Po 2. světové válce sloup a ozdobný železný plůtek zmizel a na podstavci byl postaven obelisk se sovětským vojákem, který tam stojí dodnes. Ze severní strany této staré promenády stojí bašta z 13. století, která je nejlépe zachovalou baštou ve městě, je zakončena renesanční kopulí, vedle se nachází velká část obranných hradeb, jež byla restaurována v 80. letech 20. století. Dětské hřiště zde bylo vybudováno po 2. světové válce na místě domů, které byly v roce 1945 zničeny a rozebrány. V blízkosti Nového Světa se nachází další bašta ze 13. století, která byla částečně zrestaurována v 80. letech.

 

Zajímavost

Nejzajímavější část parku je mezi ulicemi Parkowa a Psina, vznikla po zasypání druhého koryta řeky Psiny v roce 1844. V této části byl v roce 1852 odhalen pomník zakladatele parku Dr. Josefa Lauffera. Pomník připomínal otupený obelisk na čtyřhranném podstavci. Autorem pomníku byl sochař Menzel z Nysy.  Zajímavá  je fontána s kamennými zvířaty z let 1911 – 1912. Výstavbu fontány sponzoroval majitel pivovaru Eduard Beyer. Dalším pomníkem, který zde najdeme je pomník známého básníka Johannese Reinelta narozeného v Goľuszowicích u Hlubčic. Pomník je dílem Josefa Obetha z Jeseníku, který jej vytesal z granitu a slezského mramoru v letech 1922 – 1923.

Za ním na druhé straně ulice Parkowa stojí budova internátu integrovaných zemědělských škol, postavená v letech 1903 – 1904 jako útulek pro chudé. Matka Boží s dítětem na fasádě domu je vytesána z pískovce, jedná se o dílo Paula Ondrusche.

Ve 20. a 30. letech 20. století vznikla nejmladší část parku. Jedná se o úsek od ulice Powstańców ke Svatyni Dumanie (kterou místní obyvatelé nazývají také „Hřib“), tj. kamenný altán v západní části města, dále na sever k cestě na Gazdowice.

 

Městské hradby

hradby

 

Prstenec městských obranných hradeb byl postaven v 2. polovině 13. století z jílovité břidlice. Po obvodu se nacházelo 19 bašt a 3 městské brány.  Tři dochované bašty byly postaveny ve tvaru lomeného oblouku. Je to jediný příklad takového typu městských hradeb v Polsku.

 

Kontakt

Městský park, obranná věž a městské hradby

ulica Parkowa, Glubczyce

 

Otevírací doba

Park je veřejnosti volně přístupný.

 Mapa

GPS souřadnice: 50°11′52.856″N, 17°49′17.689″E