Městský park v Prudniku

Informace

altán

Městský park v Prudniku se nachází v jihozápadní části města a rozkládá se na ploše 11,5 ha.  V letech 2008-2010 proběhla revitalizace parku.

 

Historie

park dron

V roce 1879 vznikla v Prudniku Společnost na zvelebování města, jejimž cílem bylo zvlebovat veřejné promenády a náměstí ve městě a jeho okolí. Velkým dílem této organizace bylo vytvoření městského parku. Promenáda vznikla v roce 1884 na pronajaté šestihektarové ploše podle návrhu zahradnického inspektora Foxe. Původně park zaujímal pouze severní část své současné rozlohy.

Nedílnou součástí parku je dnes mimo jiné: Pomník 1000letí polského státu a 700letí města Prudniku (kdysi to byl pruský válečný pomník) včetně blízké kašny, tenisových kurtů s dřevěným domkem ve švýcarském stylu, dětského hřiště s fotbalovým a basketbalovým hřištěm, hudebního altánku a sochy bohyně Diany. Do roku 1945 se v parku vedle kašny nacházela zdobená mramorová lávka, kterou financoval prudnický továrník Hermann Fränkl. Mezi již neexistujícími objekty je nutné zmínit také „Mléčný domek“ a zahradnictví, které zanikly po druhé světové válce.

 

Zajímavost

altán a socha

V blízkosti hudebního altánku z roku 1887 se nacházel kamenný podstavec se sochou Diany, římské bohyně měsíce, narození a lovu. Současná Dianina socha je vyhotovena podle původní třímetrové bronzové sochy, která byla vystavěna, stejně jako altánek, z iniciativy prudnických továrníků Fränkela a Pinkuse v roce 1911. Koncem druhé světové války Dianina socha zmizela za neznámých okolností. Její návrat v roce 2011 bylo možný díky snahám místní Společnosti „Diana“.

 

 

Kontakt

Město Prudnik
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
Tel. +4877 4066200-02
Fax +4877 4066228
www.prudnik.pl

 

Otevírací doba a vstupné

Park je volně přístupný.

 Mapa

GPS souřadnice: 50°19′11.28″N, 17°34′22.44″E