Přírodní památka - Staré hliniště, Krnov

Informace

 

Hliniště 1

 

Staré hliniště je přírodní památka, která se nachází cca 2,5 km severozápadně od centra Krnova.  Nachází se na území bývalé krnovské cihelny a přilehlého lomu nedaleko silnice vedoucí k hraničnímu přechodu s Polskem. Hliniště má rozlohu 4,39 ha. Starým hliništěm vede naučná stezka o délce 700 m. Tato lokalita je volně přístupná. Exkurzi s odborným výkladem si mohou organizované skupiny objednat na Středisku ekologické výchovy.

Středisko ekologické výchovy je také místo, na něž se občané obrací o pomoc při nálezu zraněných živočichů žijících ve volné přírodě. Můžete zde získat i informace o životním prostředí a ochraně přírody.

 

Historie

 

Hliniště 2

 

Na přelomu 70. a 80. let byla cihelna srovnána se zemí a byly ponechány jen dvě budovy, těžní jáma zarůstala už dříve. Zprvu tato lokalita sloužila jako studijní plocha a v roce 1989 byla zařazena díky vzácným obojživelníkům a některým rostlinám, které se tu vyskytují, mezi přírodní památky.

 

Ohrožené druhy

 

ohrožené druhy

 

V roce 2001 nechal krnovský Městský úřad zpracovat herpetologický a botanický výzkum. Ten potvrdil, že kriticky ohrožené druhy obojživelníků mají na Starém hliništi dobré podmínky. Vyskytují se jen v počtu několika kusů jako například čolek obecný, čolek horský, čolek velký, ropucha obecná, rosnička zelená. Kromě obojživelníků se na Starém hliništi vyskytují také vzácné rostliny (orchideje, které ale nejsou původní, byly sem přesazeny). O lokalitu je mezi Krnovany velký zájem. Na podzim se stává Staré hlinište rájem houbařů, protože tu rostou křemenáče.

 

Areál pevných kontrol pro orientační běh

 

 - náhled

 

Areál pevných kontrol pro orientační běh umožňuje široké veřejnosti vyzkoušet si tento sport, jehož sloganem jsou slova Dobrodružství v přírodě. V oblasti Starého hliniště je umístěno několik kontrolních stanovišť označených červenobílým čtvercem. Speciální mapu pro orientační běh si každý může vyzvednout přímo na tomto místě, Petrovická 251, Krnov a orientační běh si vyzkoušet na vlastní kůži.

 

 Adresa a kontakt

Naučná stezka Staré hliniště

Petrovická 251, Krnov

www.mikskrnov.cz

 

Otevírací doba a vstupné

Přírodní památka a Naučná stezka Staré hliniště je volně a bezplatně přístupná.Mapa

GPS souřadnice: 50°6′36.59″N, 17°41′39.758″E