Kostel sv. Michaela Archanděla, Hrozová

GPS souřadnice: 50°12′37.252″N, 17°43′7.283″E
Telefon: +420 554 656 028, +420 554 656 049, +420 724 255 841
Web: www.obecrusin.cz

Obec Hrozová leží v jižní části osoblažského výběžku. Dnes je součástí obce Rusín.

 

První písemná zpráva o Hrozové pochází ze 13. století.  Obec tehdy patřila Konrádovi z Koberna, synovi Herborda z Fulštejna. Herbord dostal území Fulštejn (dnešní Bohušov) jako léno.  K fulštejnskému panství patřila Hrozová do roku 1566.

 

Kostel je hlavní pamětihodností vesnice. Je zasvěcen sv. Archandělovi Michaelovi a je písemně uváděn již v roce 1309, stejně jako vesnice. Areál farního kostela včetně ohradní zdi kolem přilehlého hřbitova je zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek.  Jádro kostela je raně gotická stavba ze 13. století, která byla během několika let upravována. V 15. století byla přistavěna sakristie a v 19. století nad ní  oratoř. V roce 1758 byla upravena gotická okna na barokní. V 19. století byla provedena výměna krovu, zaklenutí lodě, přistavěna jižní vstupní předsíň, rekonstruovaná čtyřboká věž do dnešní podoby, přistavěno schodiště na novou kruchtu, vydlážděna podlaha mramorem. V 90. letech minulého století byla nahrazena břidlicová střecha plechovou (snad jen provizorní) a v roce 2004 opravena kamenná zeď kolem hřbitova.

 

V interiéru je neorománský hlavní oltář z roku 1891 zhotovený podle skic opavského umělce Paula Assmanna, který se podílel i na výzdobě kazatelny s neorománským sloupkem a snad i na freskách na klenbě (bohužel přemalovaných). Oltářní plátno s obrazem sv. archanděla Michaela je z roku 1851 od A.Sperlicha. Kruchta je dřevěná na pseudorománských sloupcích z roku 1893. Obraz sv.Václava na koni z roku 1938 je přivezený novými osadníky z Volyně po 2. světové válce. Varhany z roku 1893 jsou od firmy Rieger z Krnova, kostel však měl varhany patrně již v roce 1672. Ve věži jsou 2 zvony, menší od firmy Hiller z Brna z roku 1920, větší od firmy Herold z Chomutova z roku 1923. Věžní hodiny z roku 1926 od firmy Beitel z Moravského Berouna se dokonce po létech podařilo uvést do chodu.

 

V roce 2011 proběhla oprava střechy a fasády, uvnitř kostela byl proveden částečný archeologický průzkum. Další památkou je socha Panny Marie s Ježíškem (Madona z Hrozové) z doby po roku 1500, kterou dnes můžete najít ve Slezském muzeu v Opavě.

 

Škola v Hrozové existovala už roku 1610 a měla jednoho učitele, který byl zároveň varhaníkem v kostele. Bydlel za kostelem ve školní budově. Budova je dodnes zachována stejně tak jako hasičská zbrojnice z roku 1898 a secesní fara s dvěma kapličkami.

V roce 1950 byl v Hrozové objeven unikátní nález antických mincí.

 

Unikátní nález

 

V březnu 2013 v interiéru kostela nalezli archeologové fresky unikátních rozměrů. Malby ukryté v kostele zaujaly odborníky právě velikostí figur. Odhalené fresky ukazují, že se jedná o malbu z poslední třetiny 13. století, jakých je ve střední Evropě opravdu málo. Odlehlá Hrozová se tak ocitla v první desítce nejvýznamnějších pozdně románských fresek nalezených v České republice.

Obec Rusín společně s památkovým ústavem mají v záměru restaurování fresek. 

 

V současné době je kostel veřejnosti přístupný po telefonní domluvě na čísle 724 255 841 Dagmar Návratová.

redakční systém, tvorba www stránek, webdesing, e-shop, jak založit internetový obchod