Historia miasta Město Albrechtice

Miasto obecnie

 

Město Albrechtice znajduje się na północny zachód od Krnova nad rzeką Opavicą. Město Albrechtice leży na skraju żyznej polskiej niziny  i otwiera wejście do osoblaskiego cypelka. Zajmuje powierzchnię 6527 ha i ma 3596 mieszkańców.

 

panorama města albrechtic

 

Historia miasta

Pierwsza wzmianka o Albrechticach ukazała się w 1377 w dokumencie o podziale księstwa opawskiego po śmierci księcia Mikołaja II. Jego właścicielem był wówczas Linhart z Rovnego. Od 1390 roku majątek albrechticki znajdował się w rękach margrabiego Jošta, a po nim, od 1420 roku, przeszedł w posiadanie znamienitego rodu rycerskiego rodu Stošów. Jiří Stoš, który panował sam od 1450 roku, zasłynął jako śmiały wojownik, stojąc u boku Jiřígo z Poděbrad , a później Vladislava przeciwko Matyášowi Korvínowi.

W 1474 roku wojska Matyáša przybyły na Śląsk w celu ukarania zwolenników Jiřígo z Poděbrad. Twierdza Albrechtice była oblegana dwa dni, następnie zdobyta i zniszczona, a jej załoga zginęła. Jiří Stoš został za wstawiennictwem wrocławskiego biskupa ułaskawiony i wygnany z kraju, a włości przypadły królowi  Matyášowi. Po rodzie Stošów Albrechtice przypadły od 1492 roku rodowi Makrotów. Na wniosek Adolfa Makroty król Czech Vladislav II nadał Albrechticom prawa miejskie i udzielił mu przywileje. W roku 1503 roku posiadłości kupił Jiří Sup z Fulštejna. Po jego śmierci w 1572 roku majątek przypadł jego córce Alžběcie, która poślubiła Jana z Valštejna, potomka starego czeskiego rodu. Wówczas w posiadłościach została założona wioska Biskupice.

W 1592 roku właścicielem majątku zostaje Alžběta Supovna z Fulštejna. Stopniowo posiadłości przeszły na jej syna Jana Kryštofa. W walce przeciwko Habsburgom stanął po stronie króla Fryderyka V Wittelsbacha, po bitwie pod Białą Górą został wydalony z kraju, a jego albrechtickie posiadłości zostały skonfiskowane na rzecz dworu cesarskiego.

W 1623 roku majątek przejęli jezuici z Nysy. Jan Kryštof powrócił po roku 1625 roku, przejął posiadłości i wygnał jezuickich misjonarzy. Jednakże został zatrzymany przez żołnierzy cesarskich, wywieziony na zamek  Hrubá Skála w Czechach i więziony tam przez dwa lata. Jego ród upamiętnia dziś tylko osada Valštejn leżąca na północny zachód od Albrechtic. Jezuici natomiast powrócili.

W 1716 roku Albrechtice zostały awansowane przez cesarza Karola VI na wolną posiadłość. W 1745 roku jezuici z Nysy przekazali albrechticką posiadłość jezuitom z Opavy. Jezuici byli jej właścicielami aż do 1773, kiedy to przejęła ją cesarsko-królewska kancelaria dworska. Cesarzowa Maria Teresa w 1776 roku awansowała Albrechtice na miasto municypalne, oznaczało to, że miało ono swoje samodzielne władze oraz sądownictwo.

Obywatele Albrechtic ponieśli znaczne szkody w czasie wojny o dziedziczenie Bawarii. W 1779 roku przeszło obok Albrechtic szesnaście tysięcy żołnierzy pruskich, którzy ostrzeliwali miasto ze Šibeníka z haubic i armat. Miasto zostało zajęte przez Prusów. Wówczas na pomoc wypartym z miasta Austriakom przybyły posiłki. Prusów wygnano z miasta, a ci opuszczając miasto, splądrowali je. Ledwo miasto doszło do siebie po zniszczeniach wojennych, a w 1813 roku rzeka zalała dolinę i ludzie ratowali się ucieczką w kierunku miejscowości Žáry oraz Burkvíz.

W 1824 roku Albrechtice kupił Karel Traugot, wolny pan Skrbenský z Hřiště na Hoštálkovach. Rok później sprzedał je opawskim kupcom: Vincenctowi Tlachowi oraz Vincenctowi Keilowi. W 1837 roku postawili oni na peryferiach Albrechtic walcownię blach, która zatrudniała wielu ludzi z okolicy.

 

Herb Města Albrechtic

 

znak města albrechtic 

Herb nadał miastu cesarz Ferdynand I. 4 sierpnia 1563 roku. Herb przedstawia brodatego mężczyznę stojącego za krzakiem i trzymającego gałąź topoli białej. Jednakże na pieczęci pojawia się także mężczyzna bez brody, a przed nim znajduje się raczej jakiś płot. Spód złotej tarczy wypełnia zielony krzew, za którym wyrasta obnażony do pasa mężczyzna z zielonym wieńcem na głowie i wokół bioder, trzymający w lewej dłoni gałąź drzewa z liśćmi, prawą rękę trzyma na biodrze.

 

Kościół Nawiedzenia Najświętszej Panny Marii

 

Charakterystyczny dla Města Albrechtic jest kościół parafialny pw. Nawiedzenia Najświętszej Panny Marii. Jest to późnobarokowa rekonstrukcja pierwotnego kościoła z 1610 roku, który spłonął w 1746 roku. Kościół ma jedną nawę. Architektoniczną dominantę kościoła stanowi zachodnia fasada kościoła zwrócona w stronę rynku, posiadająca ośmiokątną wieżę.

 

kostel

 

Oryginalne dzwony nie zostały zachowane i nie można uzyskać na ich temat bliższych informacji. W maju 1909 roku poświęcono dzwony: Marie (593 kg), św. Rodziny (310 kg) oraz św. Franciszka z Asyżu (190 kg). Dzwony te zostały zarekwirowane podczas I wojny światowej. We wrześniu 1925 roku zostały one zastąpione czterema dzwonami odlanymi w pracowni Rudolfa Pernera znajdującej się obok Českých Budějovic: św. Michał (1100 kg, średnica 118 cm), Maria (500 kg, średnica 95 cm), Jezus (300 kg, średnica 80 cm). Dziś w wieży kościoła wiszą trzy zabytkowe dzwony i wszystkie jako zabytki objęte są ochroną. W 1947 roku powiat krnowski otrzymał na mocy restytucji 23 dzwony, które następnie zostały poprzydzielane parafiom należącym do dekanatu krnovskiego.

 

Kolumna św. Anny

 

sloup

 

Do unikalnych rzeźbiarskich zabytków barokowych należy kolumna św. Anny Samotrzeciej z 1719 roku. Budowę kolumny sfinansował z własnych środków Jan Ambrož Kravutschke, ówcześnie zarządzający miejscowością, a jednocześnie kupiec. Napis na cokole w tłumaczeniu znaczy: „Panno Mario, którą chwalimy na wieki, ty, która przyjmujesz ubogich, Rodzicielko Boża, Oddajemy chwałę i cześć Wielkiemu Bogu jak i Chrystusowi. Chroń po wieczne czasy Albrechtice, święta matko Anno”.

 

Dom w stylu empire

 

sloup

 

Około 10 metrów od kolumny barokowy znajduje się dom w stylu empire (nr domu 21). Na parterze jest widoczne jego renesansowy rdzeń z drugiej połowy XVI wieku, do którego zalicza się korytarz ze sklepieniem krzyżowym. Po drobnych barkowych korektach dom został w 1806 roku przebudowany w stylu empire. Budynek był dawniej siedzibą sądu okręgowego. Do 2002 roku znajdowała się tu biblioteka. Na fasadzie biblioteki znajduje się napis: „Providente Deo Omnia Fausta" („Z pomocą Bożą wszystko będzie dobrze”).

 

Kontakt

Město Albrechtice

náměstí ČSA 27/10

793 95  Město Albrechtice

+420 554 637 360

http://www.mesto-albrechtice.czMapa

Układ współrzędnych GPS: 50°9′44.75″N, 17°34′28.53″E