Kościol Parafialny pw. Narodzenia Najswiwtskej Marii Panny

Informacje kościola

kostel

Gotycki kościół parafialny p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny z XIII w., rozbudowany w XIV w., a następnie w latach 1903-1907 wg projektu M. Hasaka.

Wystrój kościoła

kostel

Wystrój kościoła pochodzi z II połowy. XIX w. i lat 1903-1907. Warto zwrócić uwagę na zabytkowe części świątyni: nadbudowane w późniejszym czasie wieże czołowe (wieża południowa zaopatrzona w barokowy hełm), trzy wczesnogotyckie XIII-wieczne kamienne portale, transept (nawa poprzeczna), laskowaty szczyt frontowy. W części zabytkowej świątyni warto zobaczyć: wczesnogotycki trzynawowy korpus z kruchtą wejściową, kamienne dekoracje roślinne w nawach świątyni, służki o kapitelach kostkowych w kruchcie pod wieżą prezbiterium. Warto także wspomnieć, że w kościele znajdują się ponad 100-letnie 60 głosowe organy - 1422 opus warsztatu organomistrzowskiego Gebruder Rieger z pobliskiego Krnova. W katalogu firmy rokiem ich budowy jest rok 1907.

 

kostel

Kontakt

Jana Pawła II, Głubczyce

+48 774 852 525

www.parafia.glubczyce.pl

 

Zwiedzanie i Msze Święte

Niedziele i w Święta wolne od pracy: 6:30, 8:30, 9:45, 11:00, 15:00, 18:45

W dni powszednie: 6:15, 8:00, 18:00

W środy: 17:00

 Mapa

Układ współrzędnych GPS: 50°12′6.944″N, 17°49′43.258″E