Novinky

04 Hradby Glubczyc - Série CZ PL příhraničí

Typ keše: tradiční, Obtížnost nalezení: 2, Terén: 1,5, Velikost schránky: malá

Keš je zařazena do série 10 keší po zajímavých místech česko-polského příhraničí. Finální desátou keš „Krnovský poklad“ získáte pomocí dosazení číslic do souřadnic, která najdete v keškách, případně je získáte ze splněných úkolů na místech samotných. Pro prvních 10 nálezců finálky je připravena drobná cena. Ale nezoufejte, také další keškaři si mohou vzít za nález finálky vyrobené CWG a to do vyčerpání.

geocoiny 

 

Městské hradby

 

Prstenec městských obranných hradeb byl postaven v 2. polovině 13. století z jílovité břidlice. Po obvodu se nacházelo 19 bašt a 3 městské brány. Tři dochované bašty byly postaveny ve tvaru lomeného oblouku. Je to jediný příklad takového typu městských hradeb v Polsku.

hradby     hradby

 

V blízkosti městských hradeb se nachází park. Nejzajímavější část parku je mezi ulicemi Parkowa a Psina, vznikla po zasypání druhého koryta řeky Psiny v roce 1844. V této části byl v roce 1852 odhalen pomník zakladatele parku Dr. Josefa Lauffera. Pomník připomínal otupený obelisk na čtyřhranném podstavci. Autorem pomníku byl sochař Menzel z Nysy.  Zajímavá  je fontána s kamennými zvířaty z let 1911 – 1912. Výstavbu fontány sponzoroval majitel pivovaru Eduard Beyer. Dalším pomníkem, který zde najdeme je pomník známého básníka Johannese Reinelta narozeného v Goľuszowicích u Hlubčic. Pomník je dílem Josefa Obetha z Jeseníku, který jej vytesal z granitu a slezského mramoru v letech 1922 – 1923.

 

Za ním na druhé straně ulice Parkowa stojí budova internátu integrovaných zemědělských škol, postavená v letech 1903 – 1904 jako útulek pro chudé. Matka Boží s dítětem na fasádě domu je vytesána z pískovce, jedná se o dílo Paula Ondrusche.

  

Ve 20. a 30. letech 20. století vznikla nejmladší část parku. Jedná se o úsek od ulice Powstańców ke Svatyni Dumanie (kterou místní obyvatelé nazývají také „Hřib“), tj. kamenný altán v západní části města, dále na sever k cestě na Gazdowice.

park      park  

 

Ke keši

 

V keši najdete číslo do finálky = N.

 

 

Více informací ke keši najdete zde.

 Mapa


redakční systém, tvorba www stránek, webdesing, e-shop, jak založit internetový obchod