Evangelický kostel

Adresa: Husovo náměstí, Krnov
GPS souřadnice: 50°5′25.104″N, 17°41′41.032″E
Telefon: +420 554 697 697
E-mail: tic@mukrnov.cz
Web: www.infokrnov.cz

SOUČASNOST

 

V kostele probíhají celoročně bohoslužby a akce pro veřejnost. Pravidelně se zde konají koncerty, hojně navštěvované jsou především benefiční Adventní koncerty.

 

HISTORIE

Začátkem 30. let 16. století vzniklo na Krnovsku 40 evangelických obcí (sborů).  Nově se organizovalo školství a péče byla věnována mládeži. Za vlády markraběte Georga z Brandenburgu byly školy v Krnově a Hlubčicích povýšeny na vyšší státní školy. Kromě náboženství se ve školách učila latina, gramatika, dialektika a především hudba.

V letech 1880–1887 v Krnově přibývalo evangelíků, a proto začali uvažovat o stavbě vlastního kostela. Dne 29. 4. 1901 dostali krnovští evangelíci povolení ke stavbě kostela. Pozemek byl zakoupen od knížete Lichtensteina. Projekt kostela byl vypracován ve firmě Ernsta Latzela, která stavbu poté realizovala. Plány nakreslil architekt Blasch, který byl u Latzela zaměstnán. Rozpočet na stavbu kostela činil 32,000 rakouských korun a stavba fary činila 25,000 rakouských korun. Slavnostní položení základního kamene se konala 28. 06. 1901.

Kostel byl postaven v novogotickém slohu a ve věži, která byla vysoká 52 m byly umístěny tři bronzové zvony. Varhany postaveny firmou Rieger – Kloss mají 22 registrů a dva manuály s jedním pedálem. Okna nad oltářem byla barevná, ve středním okně byl znázorněn žehnající Kristus. Velkou zásluhu na financování kostela měl tehdejší kurátor major Friedrich von Hake.

Kostel byl slavnostně otevřen a posvěcen dne 29. 06. 1903 na svátek Petra a Pavla.  Sbor měl 700 členů.

Za první světové války byly z kostela odebrány všechny tři zvony pro válečné účely. V roce 1971 byla provedena nutná oprava střechy kostela. Téhož roku nastupuje do kostela nový kazatel bratr Bronislav Kielar.  Za jeho působnosti v letech 1975–1978 došlo k důkladným opravám interiéru kostela. Kostel byl napojen na kanalizaci a vodovod, ale byla zhotovená i nová fasáda, opravena střešní krytina na kostele i na věži.

 

ZAJÍMAVOSTI

1.7.1923 odevzdal prezident německé evang. církve Dr.E.Wehrenfennig sboru v Krnově tři nové bronzové zvony, avšak r.1942 byl velký a střední zvon opět odebrán pro válečné účely. Při akcích, jako Noc kostelů, Den otevřených památek si návštěvníci při výstupu do věže kostela mohou zazvonit na malý zvon, který zde zůstal.

 
PROHLÍDKY

Skupinové prohlídky lze předem objednat v Turistickém informačním centru Krnov.

 

VSTUPNÉ

dobrovolné

redakční systém, tvorba www stránek, webdesing, e-shop, jak založit internetový obchod