Hrad Cvilín (Šelenburk, Lobenštejn)

GPS souřadnice: 50°4′9.532″N, 17°43′40.341″E
Telefon: +420 554 697 697
E-mail: tic@mukrnov.cz
Web: www.infokrnov.cz

HISTORIE 

 

Jedná se o trosky pravidelně utvořeného hradu, jehož půdorysná dispozice zůstala nenarušena většími přestavbami.

Poprvé se uvádí pod jménem Lobenštejn v roce 1238. Byl založen Přemyslovci, brzy jej ovládli Benešovicové. K částečné obnově hradu došlo po dobytí Matyášem Korvínem v roce 1474. Král po roce 1493 udělil zdejší panství i s hradem v léno Janovi ze Šelenberka a Kosti, který okamžitě zahájil opravu a rozsáhlou přestavbu hradu. Také Janovi potomci v přestavbě hradu pokračovali a začali ho nazývat Šelenburk. Za Jana ze Šelenburka na přelomu 15. a 16. století byly postaveny další budovy kolem nádvoří. V roce 1523 ho prodali braniborskému markrabímu Jiřímu Hohenzolernskému z Ansbachu, který v přestavbě hradu pokračoval. Přestavba byla dokončena až téměř po třiceti letech. V 16. století sídlo sloužilo jako lovecký hrádek. Od roku 1622 vlastnili hrad Lichtenštejnové. Po třicetileté válce byl Šelenburk nadobro opuštěn a začal chátrat. Dochované jsou příkopy a valy, zbytky zdí a kleneb paláce a budov, studny a velké válcovité věže. Studna zásobovala hrad vodou. Byla dobře chráněná a nepřipadalo její zneužití nepřítelem při obléhání.

 

Hrad sloužil především k obraně stezky vedoucí podél řeky Opavy do Krnova a dále do Slezska. Nachází se ve výšce 423 m. n. m. Mohutný, ve skále vytesaný příkop utvořil téměř pravidelný obdélník, na kterém byl hrad postaven.

V letech 1817 – 1825 probíhaly ve zřícenině archeologické práce, při které byla nalezena středověká keramika a zbytky železných předmětů. Další výzkum proběhl v letech 1932 – 1945. Mimo jiné byla odhalena studna, koule vrhané z hradu a jiné předměty – sekery, zbytky nádob a zdobených kachli nebo mince.

 

Kolem roku 1900 byl původně holý kopec zalesněn. 

 

Lichtenštejnský majetek získaly po roce 1918 obce, Cvilín patří dodnes Státním lesům.

 

V roce 1933 krnovský stavitel Gustav Adolf Horny projevil zájem o zříceninu hradu Cvilín a vlastním nákladem nechal očistit a vyspravit jeho zdi. Při vyklizení sklepů byly objeveny zbytky mincovny. Své nálezy věnoval krnovskému muzeu a menší výstavu uspořádal pod přístřeškem přímo na Cvilíně.

A jak už to tak bývá, tak i zde je veliký poklad ukrytý pod troskami hradu. Poklad mohl získat jen ten, kdo stráví tři noci na hradě a postaví se příšerám. Koncem osmnáctého století se o to pokusil mladý řemeslník Teodor. Po dvě noci se nic nestalo a mladíka popadlo podezření. Vydal se i třetí noc k hradu, byl ostražitý. Hrůzy, které ho čekaly, předčily jeho očekávání. Dal se na útěk. Takže poklad je tam zřejmě dodnes.

 

SOUČASNOST

 

zřícenina hradu Šelenburk je volně přístupná. Turistickou známku můžete zakoupit v Turistickém informačním centru Krnov. Zde zakoupíte také turistickou vizitku a nálepku.

redakční systém, tvorba www stránek, webdesing, e-shop, jak založit internetový obchod