Hrad Cvilín (Šelenburk, Lobenštejn)

GPS souřadnice: 50°4′9.532″N, 17°43′40.341″E

Jedná se o trosky pravidelně utvořeného hradu, jehož půdorysná dispozice zůstala nenarušena většími přestavbami.

Poprvé se uvádí pod jménem Lobenštejn v roce 1238. Byl založen Přemyslovci, brzy jej ovládli Benešovicové. K částečné obnově hradu došlo po dobytí Matyášem Korvínem v roce 1474. Král po roce 1493 udělil zdejší panství i s hradem v léno Janovi ze Šelenberka a Kosti, který okamžitě zahájil opravu a rozsáhlou přestavbu hradu. Také Janovi potomci v přestavbě hradu pokračovali a začali ho nazývat Šelenburk. Za Jana ze Šelenburka na přelomu 15. a 16. století byly postaveny další budovy kolem nádvoří. V roce 1523 ho prodali braniborskému markrabímu Jiřímu Hohenzolernskému z Ansbachu, který v přestavbě hradu pokračoval. Přestavba byla dokončena až téměř po třiceti letech. V 16. století sídlo sloužilo jako lovecký hrádek. Od roku 1622 vlastnili hrad Lichtenštejnové. Po třicetileté válce byl Šelenburk nadobro opuštěn a začal chátrat. Dochované jsou příkopy a valy, zbytky zdí a kleneb paláce a budov, studny a velké válcovité věže. Studna zásobovala hrad vodou. Byla dobře chráněná a nepřipadalo její zneužití nepřítelem při obléhání.

 

Hrad sloužil především k obraně stezky vedoucí podél řeky Opavy do Krnova a dále do Slezska. Nachází se ve výšce 423 m. n. m. Mohutný, ve skále vytesaný příkop utvořil téměř pravidelný obdélník, na kterém byl hrad postaven.

V letech 1817 – 1825 probíhaly ve zřícenině archeologické práce, při které byla nalezena středověká keramika a zbytky železných předmětů. Další výzkum proběhl v letech 1932 – 1945. Mimo jiné byla odhalena studna, koule vrhané z hradu a jiné předměty – sekery, zbytky nádob a zdobených kachli nebo mince.

 

Kolem roku 1900 byl původně holý kopec zalesněn.

Lichtenštejnský majetek získaly po roce 1918 obce, Cvilín patří dodnes Státním lesům.

 

V roce 1933 krnovský stavitel Gustav Adolf Horny projevil zájem o zříceninu hradu Cvilín a vlastním nákladem nechal očistit a vyspravit jeho zdi. Při vyklizení sklepů byly objeveny zbytky mincovny. Své nálezy věnoval krnovskému muzeu a menší výstavu uspořádal pod přístřeškem přímo na Cvilíně.

A jak už to tak bývá, tak i zde je veliký poklad ukrytý pod troskami hradu. Poklad mohl získat jen ten, kdo stráví tři noci na hradě a postaví se příšerám. Koncem osmnáctého století se o to pokusil mladý řemeslník Teodor. Po dvě noci se nic nestalo a mladíka popadlo podezření. Vydal se i třetí noc k hradu, byl ostražitý. Hrůzy, které ho čekaly, předčily jeho očekávání. Dal se na útěk. Takže poklad je tam zřejmě dodnes.

 

Trasa:

Ke zřícenině hradu Šelenburk vede zelená turistická značka. Začíná na Hlavním náměstí, pokračuje na Opavské ulici. Poté zahnete na první křižovatce doprava, půjdete kolem Střediska volného času Méďa po ulici Dobrovského. Na ni navazuje ulice Cvilínská a dále ulice Městská. Po ní se dostanete až ke Kostelu Panny Marie Sedmibolestné na Cvilíně. Nedaleko můžete shlédnout také cvilínskou rozhlednu. Odtud pak pokračuje zelená turistická značka až k zřícenině hradu Cvilín. Zřícenina se nachází na naučné stezce Cvilín (viz Příroda – Naučné stezky)

 

Suvenýry:

Turistickou známku můžete zakoupit přímo v Penzionu Šelenburk nebo v Turistickém informačním centru Krnov. Zde zakoupíte také turistickou vizitku a nálepku.

redakční systém, tvorba www stránek, webdesing, e-shop, jak založit internetový obchod