Zeptali jsme se - dnes Městské muzeum Krnov

Městské muzeum Krnov - náhledDnes odpovídá PhDr. Ľubica Mezerová, vedoucí Městského muzea Krnov.

Co chystáte na letošní návštěvní sezónu?

Na rok 2021 jsme připravili 11 výstav. Stěžejní bude výstava připravovaná ve spolupráci se SUŠ varhanářskou a výstava o národnostních menšinách v pohraničí, také jsme nezapomněli na jubilanty a na milovníky historických fotografií města Krnova. Návštěvníci se mohou těšit na muzejní akce Den v muzeu a Sladké pokušení. Konat se budou i další akce v zahradě, které organizují ostatní kolegové z MIKS Krnov. Nebudou chybět ani komentované prohlídky do běžně nepřístupných historických budov, které měly loni velký úspěch. Pro školy i jiné zájemce máme připravené výukové programy, přednášky a také budeme pokračovat v započaté práci s Přáteli Městského muzea Krnov. Na Facebooku (FB) Městského muzea Krnov pokračujeme v Muzejních pondělích, kde představujeme kromě sbírkových předmětů, výstavy a připomínáme si významná výročí, především významná pro Krnov.

Co nyní děláte?

Nyní pracujeme zejména na sbírkách. Krnovské muzeum jich má k dnešnímu dni přes 22 000, což jej řadí mezi středně velká muzea v rámci ČR. Provádí se inventura, digitalizace sbírek (s vydatnou pomocí našeho dlouholetého spolupracovníka Jiřího Křivy a nové kolegyně dokumentátorky Jany Vrobelové). Také se nám podařilo získat letos již více než 220 nových předmětů do sbírek muzea.

Připravujeme akce pro veřejnost a výstavy. Na otevření máme připraveny již tři výstavy. Enkaustiky od Agaty Wilczek z Prudniku, fotografie a akvarely kněze a přírodovědce Matúše Kociána a výtvarných děl letošních jubilantů.

Pracujeme na podkladech pro nové publikace MIKS Krnov – 70 let Kina Mír a Dezinatura Karnoly, kterou píše dlouholetá dezinatérka Jitka Navrátilová. Připravujeme texty, fotografie a videa pro naší prezentaci na FB muzea a na webu MIKS. Dále např. spolupracujeme s TIC Krnov na textech do nových propagačních materiálů, na informační panely atd.

Co se vám v předchozích letech nebo loni povedlo zrealizovat?

V loňském roce se nám podařilo pro veřejnost udělat nové prohlídky historických budov, dále komentované prohlídky a přednášky k výstavám, novou akci Sladké pokušení. V Krnovských listech začaly vycházet články Toulky minulostí, které připravuje Mgr. Alexandr Michl-Bernard. Na FB muzea běží Muzejní pondělí. Už jsme připravili 45 dílů. Uskutečnilo se setkání Přátel Městského muzea Krnov.

Co se týká muzea, tak jsme získali provizorní depozitář, provedli inventuru více než desetiny sbírkového fondu, převedli evidenci do nově získaného programu na evidenci sbírek, digitalizovali část sbírkového fondu, zlepšili zabezpečení výstavních prostor, vymalovali veřejnosti přístupné prostory ve vile.

Co si přejete zrealizovat?

Přejeme si zrealizovat všechno, co jsme si naplánovali. Ale především si přejeme vhodné prostory pro depozitáře a prostory pro muzejní expozici o historii města Krnova, aby občané města mohli vidět a také ukázat ostatním, v jak historicky významném městě žijí.

Kdy plánujete zahájení sezóny nebo za jakých podmínek vás můžeme navštívit?

Nezáleží na nás, my jsme připraveni.

Na závěr bych chtěla poděkovat veřejnosti, že se o naší práci zajímá a inspiruje nás k dalším počinům v muzejní práci. Zdůrazňuji ještě, že jsme mnohé z realizovaných aktivit mohli připravit pouze ve spolupráci s ostatními kolegy MIKS, kterým tímto chci moc poděkovat.

Aktuální informace naleznete na www.muzeumkrnov.cz a www.mikskrnov.cz; také FB Městského muzea v Krnově.
Děkuji za Vaši přízeň.

Fotografie: Městské muzeum Krnov

 

Sledujte příspěvky „Zeptali jsme se“. Příště - Církevní turistika.


Zeptali jsme se - dnes Krnovská synagoga

Krnovská synagoa - náhledZeptali jsme se - dnes odpovídá Tomáš Sedlák B.Th. - průvodce, hospodář Spolku u synagogy

 

Co synagoga chystá na novou turistickou sezónu?

Na rok 2021 příliš neplánujeme. Obáváme se, že situace v ČR nám to ani neumožní. Jestli se otevřou památky na letní prázdniny tak to bude zázrak a Boží milost. Pokud se synagoga otevře, rádi bychom uspořádali alespoň nějaké koncerty, které bychom rádi zasadili do 1. ročníku Festivalu Fajne léto po židovsku, a snad konečně i vzpomínku na TGM.

 

Co nyní děláte?

V současné době začínáme pracovat na multifunkčním expozičním prostoru za synagogou. Jedná se o vyřazený drážní vagón, který se nám podařilo zakoupit a přemístit z krnovského nádraží k synagoze. Více o tom v Krnovských listech číslo 5. nebo na webu města.

 

Co se vám v předchozích letech nebo loni povedlo zrealizovat?

Těší nás, v průběhu let, stále se zvyšující návštěvnost. Doufáme, že nám lidé zůstanou nakloněni i po odeznění "pandemie". 

V minulém roce se nám vydařil již zmiňovaný nultý ročník festivalu Fajne léto po židovsku, a proběhla větší oprava synagogy a přilehlých prostranství i díky grantu z MSK. Proběhl zdravotní ořez stromů na zahradě synagogy, pořídili jsme nabíjecí stojan na elektrokola a krásnou dřevěnou kruhovou lavičku.

 

Co si přejete zrealizovat?

Naše očekávání se teď upíná k 1-2leté rekonstrukci nádražního vagonu. Tento projekt nese název "Poslední vlak". Je připomínkou všech Krnovanů, kteří byli nuceni, nebo opustili Krnov ve 20. století. Ať už to byli Židé, Řekové, Češi, Rakušané, či Němci.

 

Plánujete zahájení sezóny nebo jak Vláda ČR dovolí, tak synagogu otevřete veřejnosti?

Určitě zmíním plánovanou akci Den otevřených památek, která se chystá na 15. 5. - to by synagoga byla otevřena od 13:00 do 16:00, jestli se nepletu. Je to sobota. Jestli to klapne, tak to bude už druhá akce v synagoze. 

Pokud vláda dovolí, rádi synagogu opět zpřístupníme. :-) 

 

Fotogalerie: Tomáš Sedlák, Krnovská synagoga

Více informací zde:
www.krnovska-synagoga.cz

 

Sledujte příspěvky „Zeptali jsme se“. Příště odpovídá PhDr. Ľubica Mezerová, Městské muzeum Krnov.


Zeptali jsme se - dnes Vrchařská koruna Krnova

 - náhledZeptali jsme se - za pořadatele Vrchařské koruny Krnovska odpovídá Luboš Obruča.

Co je Vrchařská koruna Krnovska (VKK)?

Vrchařská koruna Krnovska je cyklistický projekt určen pro všechny milovníky cyklistiky, turistiky, fotografování nebo krásné přírody. Cílem Vrchařské koruny Krnovska je zúčastnit se a na každém bodě se zvěčnit, nikoliv být první.

Co chystáte na novou cyklistickou (turistickou) sezónu?

Stejně jako každý rok jsme pro zájemce z řad cyklistů připravili dvacítku vrcholů především v našem okrese, ale několik málo nám jich zasahuje i do obou okresů sousedních. Je to např. pomník postavený ke 100. výročí úmrtí J.W.Goetheho v r. 1932 nad obcí Úblo anebo také ve spolupráci s Vrchařskou korunou Jeseníků nově zrekonstruovaná kaple sv. Anny v Horním údolí. Ta vás novým stylem velmi překvapí. Má potenciál stát se populárním a hojně navštěvovaným místem.

Dále jsme pak připravili v okolí Krnova, Brantic, Zátoru a Úvalna desítku mini-vrcholů, spíše tedy zajímavých míst. Jsou určené pro ty, kteří si na "velkou" korunu netroufají anebo chtějí vytáhnout také své ratolesti. Pro děti pak máme za splnění připravené drobné předměty a originální dřevěnou medaili. Z míst můžeme zmínit např. Ježečkův palouček na Ježníku anebo Zátorskou kyselku. Největší výzvou této kategorie bude určitě rozhledna Hanse Kudlicha v Úvalně.

Co nyní děláte?

Nyní máme největší část práce splněno, vrcholy jsou zveřejněné a Vrchařská koruna je zahájená. Teď už se začínáme připravovat na ježdění. Několik pěkných dní už nás také vytáhlo na projížďky.

Také se povedlo dokončit přípravu nového dresu a dále pracujeme na úpravě zjednodušeného vizuálu VKK tak, abychom mohli začít nabízet také trička a další předměty, které budou propagovat nejen naši VKK, ale celé Krnovsko.

Co se vám v předchozích letech nebo loni povedlo zrealizovat?

Mezi vrchařskými korunami vládne zdravá rivalita, co se počtu účastníků týká, proto jsme rádi, že krnovská patří mezi nejpopulárnější a každoročně končí v první pětce. Přivítali jsme mezi sebou účastníky z celé České republiky i ze Slovenska, kteří přijeli vyzkoušet co jsme připravili, a především lépe poznat náš region. Každoročně se také snažíme spolupracovat se sousedními vrchařskými korunami, Jesenickou a Oderskou, a spoluorganizujeme společné vyjížďky a setkání.

Určitě bude zajímavý vznik VKK. Mohu poprosit o informaci k němu?

Obecný koncept vrchařských korun se zrodil v hlavě dvou valašských patriotů, učitele Adama Hlocha a novináře Michala Horského. Ti spustili první ročník v roce 2013 a v současné době se dostávají na více než 1000 držitelů ročně. Postupně se pak přidávaly další regiony.

Vrchařská koruna Krnovska pak vznikla v roce 2016. Počet účastníků stoupal rychle a od roku 2018 je stabilně přes 100 účastníků a více než 40 úspěšných držitelů.

Aktuálně je vrchařskými korunami pokryto téměř celé území České a Slovenské republiky, s výjimkou snad jen Žitného ostrova. Současný počet vrchařských korun je 27. Mezi nové a ihned velmi populární se například loni zařadila Vrchařská koruna jižní Moravy. V hlavní kategorii vždy každá vrchařská koruna pro daný rok vyhlásí 20 vrcholů. Podmínky splnění jsou jednoduché, na vrcholu se vyfotit a následně pak organizátorům zaslat fotky z daných míst. Každá vrchařská koruna může mít pravidla mírně odlišná, proto je lépe si je vždy přečíst na stránkách, případně si pak nainstalovat aplikaci Vrchařská koruna pro iOS/Android do mobilního telefonu.

Co si přejete zrealizovat?

V posledních letech se nám nedaří zapojit tolik mladší ročníky, především děti do 15 let. Proto jsme letos upravili nároky na tuto HOBBY/JUNIOR kategorii tak, aby byla naše VKK pro děti a také jejich rodiče atraktivnější.

Určitě bychom rádi naši Vrchařskou korunu Krnovska více rozšířili do Polska. Navázali jsme spojení s cyklistickými nadšenci z Prudniku i Glubczyc, ale bohužel jsme také toto byli nuceni prozatím odložit.

Kdy startuje VKK?

Oficiální termín naší koruny je od prvního března do posledního listopadu, tedy kdo má v katastru obce nějaký vrchol, hurá na něj, vzhledem k rozptylu míst po všech katastrech v okolí, nebude nikdo výrazně znevýhodněn.

Naplno pak pro všechny může začít po uvolnění aktuálních opatření.

 

Fotogalerie: Luboš Obuča, VKK

Více informací zde:
http://vkk-bike.cz/ ; www.facebook.com/vkkrnovska/; www.instagram.com/hoovervkk

 

Sledujte příspěvky „Zeptali jsme se“. Příště odpovídá Tomáš Sedlák, Krnovská synagoga.


Čas poznat Krnov

1_Krnov - náhled

Vzhledem k tomu, že naše cesty do přírody a za sportováním musí být pouze na území našeho města, kde máme trvalé bydliště, tak v několika příspěvcích zveřejníme tipy na výlet. 

Krnov se rozkládá na území 44,29 km² a občanům města má určitě co nabídnout.

Každý den zveřejníme na Facebooku Infocentrum Krnov jedno místo ve městě. Pro někoho to může být tip na výlet, pro někoho vzpomínka na naše krásné město a pro někoho třeba pozvánka do Krnova v příznivějším období.

Budeme rádi, když se s námi také podělíte o fotografie, na kterých jste zachytili zveřejněné místo.

Fotografie můžete zasílat do zprávy na FB nebo také na e-mail [email protected].

Pohybovat se budeme opravdu jen v katastru města. Zde je mapa - Krnov.

Fotogalerii k příspěvkům Čas poznat Krnov naleznete zde.

 

Tipy na výlet ve městě:

 • Zřícenina hradu Šelenburk 
  se nachází na vrcholu Cvilínského kopce 423 m. n. m., je nazývaná též Lobenštejn nebo Cvilín. Jedná se o trosky pravidelně utvořeného hradu, jehož půdorysná dispozice zůstala nenarušena většími přestavbami. Hrad byl postaven v první polovině 13. století.
  Zřícenina se nachází na naučné stezce Cvilín, která začíná u Penzionu Šelenburk.
  Místo je často vyhledáváno turisty, rodinami s dětmi a také hledači pokladů. Údajně je zde ukryt poklad loupeživého rytíře.
 • Vodní nádrž Horní hájnický rybník 
  se nachází stejně jako zřícenina hradu Šelenburk na naučné stezce Cvilín. Nedaleko se nachází lesní odpočívadlo s přístřeškem a ohništěm. Katastr Krnova a Úvalna rozděluje Hájnický potok. 
 • Petrův rybník 
  se nachází na cyklostezce č. 55 z Krnova směr Opava. Rybník se rozkládá na ploše šestatřiceti hektarů. Historie krnovských rybníků sahá až do poloviny 16. století. Rybník je vyhledávaným místem k odpočinku. U sádek se nachází prodej živých ryb a odpočívadlo.
  Katastr Krnova a Úvalna rozděluje Hájnický potok. Takže jestli vyrážíte pěšky nebo na kole směr Úvalno, tak pouze po dřevěný most v ostré zatáčce . Další odpočívadlo je už v Úvalně.
 • Soutok řek Opavy a Opavice je také častým místem procházek. 
  Řeka Opava pramení na svazích Pradědu a vzniká soutokem Střední a Černé Opavy. Celková délka toku je 110,7 km.
  Řeka Opavice pramení na svazích Příčného vrchu severozápadně od Heřmanovic. Délka toku je 35,7 km.
 • Rozhledna Ježník 
  s odpočívadlem a ohništěm je dalším místem našich toulek. 
  Vůbec první rozhledna v okolí Krnova stála právě na Ježníku na vrchu Vyhlídka a bylo to již v roce 1894. Současná rozhledna je třetí v pořadí a postavena byla v roce 2001.
  Ježník je výletní místo. Příroda láka místní i turisty k procházkám a k odpočinku v klidném prostředí.
 • Lesní odpočívadlo Ježečkův palouk
  se nachází v příměstském lese na Ježníku a slavnostně bylo otevřeno 17. května 2008. Místo je často vyhledáváno rodinami s dětmi, neboť se zde nachází velký altán, ohniště, herní prvky pro děti, totem, lávky přes Ježnický potok.
 • Bezručův vrch s mohylou 
  Skvělou vyhlídku na Krnov nabízí Bezručův vrch, který se nachází na modré turistické značce. Dorazit k němu můžete také po naučné stezce Bezručův vrch, která je dlouhá 3,5 km a začíná na Ježníku: 50.0930091667, 17.6573241667.
  Mohylu zde postavili němečtí železničáři v roce 1910 jako památník rakouského spisovatele Petera Roseggera. Po Bezručovi ho pojmenovali až čeští železničáři a pošťáci v roce 1948. Petr Bezruč byl spjat se Slezskem a na rozdíl od Roseggera Krnov i navštívil.
 • Kostel sv. Benedikta a Krnov-Kostelec 
  Sakristie kostela pochází z 1. poloviny 13. století a byla kněžištěm původního středověkého kostela. Nachází se v ní fresky z 13. a 15. století, které znázorňují výjevy ze života sv. Benedikta z Nursie.
  Kostelec byl původně samostatná vesnice, která byla v roce 1921 připojena ke Krnovu. První písemná zmínka o Kostelci pochází z roku 1279.
 • Chářovský park
  Park, založený v roce 1899 na území tehdejší obce Chářová okrašlovacím spolkem, byl později často řazen k dendrologicky nejvýznamnějším parkům na Bruntálsku.
  Chářovský park je od 3. 11. 2003 kulturní památkou Ministerstva kultury.
 • Historické centrum města
  Na víkend máme pro vás připraveno celé centrum města, které lemují ulice Jesenická, Soukenická, Říční a Dvořákův okruh. Záběr je to opravdu široký.
  Kdo by si chtěl centrum města projít s průvodcem a dozvědět se něco z historie, tak si může stáhnout do mobilu aplikaci Krnovem na koloběžce. Procházku zvládnete i bez koloběžky, to se nebojte. Start je vždy u radnice a na výběr máte dva průvodce. Děti provede šiška borovice cvilínské „Cvilínek" a na dospěláky je připraven „Leopold Bauer“. Cinknutí ohlásí další zastavení. To bude děti určitě bavit. Vyzkoušejte a dejte nám vědět třeba do zprávy.
 • Flemmichova vila – Městské muzeum Krnov
  Vilu nechal vystavět krnovský továrník Theodor Flemmich v roce 1914.
  Rodina Theodora Flemmicha zde žila do roku 1948. Od roku 1951 sloužil cely komplex budov se zahradou potřebám kojeneckého ústavu, a to až do roku 2003. V současné době je zde muzeum.
 • Vrch Cvilín
  Cvilín jsou vlastně dva kopce. Přední Cvilínský kopec – Hradiště 441 m n. m. s poutním kostelem Panny Marie Sedmibolestné a kamennou rozhlednou. Druhý je Zadní Cvilínský kopec – Šelenburk 423 m n. m., zde se rozkládá zřícenina hradu Šelenburk.
  Cvilín nabízí mnoho cestiček, chodníčků, stezek, a to nejen turistům, ale i běžcům nebo cyklistům. Na co zajímavého jste narazili na Cvilíně vy?

 


Zeptali jsme se - dnes Osoblažská úzkokolejka

zeptali jsme se(1) - náhledZeptali jsme se – dnes odpovídá David Chovančík, Osoblažská úzkokolejka

 

Co Osoblažská úzkokolejka chystá na novou turistickou sezónu?

V současné době jsme se vrhli do oprav vozového parku, bohužel nás v tom brzdí stále probíhající pandemie COVID-19, která realizaci našich plánů neustále prodlužuje. V současné době je výhled takový, že letní sezóna parních vlaků začne až na přelomu června a července. Všechny své síly upínáme k tomu abychom měli provozní vozidla a aby letní sezónu neohrozil COVID. Dále také finišuje příprava zahájení rekonstrukce nádražních budov na úzkokolejce.

 

Co nyní děláte?

Jako každou zimu se snažíme realizovat opravy, které není možno udělat za provozu parního vlaku během léta. Jedná se zejména o složitější opravy, které vyžadují odstavení kolejového vozidla na dobu nezbytně nutnou. Také řešíme běžnou administrativu společnosti a připravujeme se na letní sezónu.

 

Co se vám v předchozích letech nebo loni povedlo zrealizovat?

Povedlo se nám zrealizovat generální opravu parní lokomotivy Malý štokr "U57.001" díky finanční pomoci Moravskoslezského kraje. Dále se podařilo zprovoznit novou dřevěnou budovu zastávky Amalín v historickém stylu. Důležitou akcí bylo také zahájení česko-polského přeshraničního projektu "Úzkokolejka-turistický cíl" jehož cílem je zatraktivnění Osoblažské úzkokolejky ve spojení s historickou úzkokolejkou v polských Rudach u Ratiboře.

 

Co si přejete zrealizovat?

Chceme dokončit opravy lokomotiv a vozů ještě před letní sezónou a úspěšně zrealizovat přestavbu nádražních budov pro účely cestovního ruchu.

 

Kdy plánujete zahájení sezóny nebo za jakých podmínek vás můžeme navštívit? Bez ohledu, jestli to klapne nebo ne.

Přesné datum zatím neznáme. Snad na přelomu června a července. Sledujte naše stránky www.osoblazsko.com.

Fotogalerie: Osoblažská úzkokolejka

 

Sledujte příspěvky Zeptali jsme se“. Příště odpovídá Luboš Obruča, Vrchařská koruna Krnovska.


Kalendář akcí

<< Duben 2021 >>
týden Po Út St Čt So Ne
13 1 2 3 4
14 5 6 7 8 9 10 11
15 12 13 14 15 16 17 18
16 19 20 21 22 23 24 25
17 26 27 28 29 30

Anketa

Už jste se byli podívat z nově otevřené Radniční věže v Krnově?
Ano
40%

O portálu

Tento portál umožňuje uveřejnit poskytovatelům ubytovacích a doplňkových služeb v oblasti cestovního ruchu z oblastí Mikroregionu Krnovsko, Powiatu Prudnického a Powiatu Glubczyckého své služby.

 

Pro více informací kontaktujte:

Mikroregion Krnovsko: +420 554 697 238,

Powiat Prudnicki:  +48 77 438 17 36,

Powiat Glubczycki: +48 77 405 36 88,

redakční systém, tvorba www stránek, webdesing, e-shop, jak založit internetový obchod